Székesfehérvári Egyházmegye – Rendelkezések az új járványügyi szabályok kapcsán

Hazai – 2020. május 1., péntek | 16:05

A Székesfehérvári Egyházmegye rendelkezését adjuk közre.

Főtisztelendő Plébános Úr!

Az MKPK a mai napon (2020. május 1.) közleményt adott ki az új járványügyi szabályokkal kapcsolatban. A közlemény tartalmát figyelembe véve az Egyházmegyei Hivatal az alábbi hivatalos tájékoztatást adja.

A Székesfehérvári Egyházmegyében további intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések (2020. április 2.) maradnak érvényben, tehát nincs engedélyezve a nyilvános szentmisék (hívek részvételével) bemutatása a templomokban.

Indoklás:
– A járványügyi helyzetben kiadott szabályok (1,5 m távolság, szájmaszk, gyülekezési létszám) gyakorlatilag továbbra is lehetetlenné teszik a biztonságos és méltóságteljes templomi szertartásokat.
– A kormány által hozott új rendelkezések és az aktuális előjelzések előre vetítik a fertőzések számának növekedését és új (adott esetben akár templomi) gócpontok kialakulását is.
– Fejér megye az országban a harmadik legfertőzöttebb terület. Ebben a helyzetben nem látjuk indokoltnak a budapesti rendelkezéseknél enyhébb szabályok bevezetését.
– Az egyházmegye nem akar belső megosztottságot, feszültséget kelteni a budapesti, ill. Pest megyei plébániák és a többi plébániák között.
– Az egyházmegye el szeretné kerülni a „miseturizmus” jelenség megerősödését más egyházmegyékből vagy plébániákról, mivel ez komoly járványügyi veszélyforrást jelentene a helyi (hívő) közösségre, és feszültséget okozna a helyi lakosság körében.

Kérjük a Plébános atyákat, hogy felelősséget érezve a rájuk bízottakért, további intézkedésig ennek megfelelően végezzék lelkipásztori szolgálatukat.

Székesfehérvár, 2020. május 1.

Spányi Antal s.k.
székesfehérvári püspök

* * *

Általános tájékoztatás a Székesfehérvári Egyházmegye programjairól

A kormány legutóbbi járványügyi rendelkezései alapján (gyülekezési tilalom) az Egyházmegyei Hivatal augusztus 15-ig töröl minden központi, egyházmegyei programot a következő megjegyzésekkel:

Az Egyházmegyei Hivatal nem lát lehetőséget arra, hogy a plébániák a bérmálkozókat fel tudják készíteni a bérmálkozásra, és a bérmálás szentségének ünnepélyes (szentmise keretében) kiszolgáltatását sem tudjuk megtartani.

Áldozócsütörtökön (május 21.) kérjük, hogy az egyházmegye hívei családjuk körében tartsák meg 17-19 óra között az egyházmegye közös (szentség)imádását. Kérjük, hogy ahol lehetőség van, a Plébános atyák, ill világi munkatársaik online vezessék, segítsék a szentségimádást, közös imádságot.

A gyülekezést tiltó szabály nem teszi lehetővé hagyományos, nagyobb létszámú programjaink megtartását sem (Bogner Mária Margit emlékmise, Hősök-napi emlékmise, Egyházmegyei Nap, Máriaremetei zarándoklat, Úrnapja, Hitoktatók és világi lelkipásztori munkatársak lelkigyakorlata, Ébresztő Ifjúsági Fesztivál, Vértessomlói búcsú, Családtábor.)

Az egyházmegye úgy döntött, hogy a kialakult bizonytalan helyzetre való tekintettel ebben az évben nem rendezi meg a Kortárs Gyűjtemény kiállítását sem.

Az egyházmegye a fenti elmaradó programok szervezési és lebonyolítási kiadásait átcsoportosítja a járványügy miatti nehézségek enyhítésére.

A papszentelés tekintetében egyeztetés folyik; mikor, milyen körülmények között történjen a szentelés, figyelembe véve a személyes és lelkipásztori szempontokat is.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria