Találkozót tartottak idősekkel Zalaegerszegen a szinódus jegyében

Hazai – 2023. január 12., csütörtök | 12:03

2023-ban is folytatódnak a szinódusi találkozók a Szombathelyi Egyházmegyében. Január 8-án Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök jelenlétében tartották az időseknek szervezett közös imádságot és megbeszélést Zalaegerszegen.

Ferenc pápa kezdezményezésére 2021 decemberében a Szombathelyi Egyházmegyében is megkezdődtek a szinódusi találkozók, segítve a 2023-as püspöki szinódus munkáját. Széles körben zajlottak, jó alkalmat teremtve a közös imádságban való elmélyülésre és a beszélgetésre is.

Székely János szombathelyi megyéspüspök döntése nyomán a szinódusi találkozók idén is folytatódnak az egyházmegyében.

Az időseket január 8-án, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium kápolnájába hívták, az áhítaton az imák és énekek mellett részletek hangzottak el Ferenc pápa időseknek írt üzeneteiből is.

Ezt követően Ruisz Jánosné tanúságtételét hallhatták a résztvevők, aki elmondta: hálás a hitéért, amit számára gyönyörű megélni. Véleménye szerint az időseket minden érdekli és mindenütt ott vannak, de a fiatalokat hiányolja, őket kell megtartani a közösségekben. Arra kérte a megjelenteknek, gondolkozzanak azon, miként lehetne a fiatalabb generációt Krisztushoz vezetni.

Ercsényi Lajos a felvetett téma kapcsán rámutatott az agg Simeon és Anna prófétanő példájára. Mit tanulhatnak a fiatalok az öregektől? – e kérdésre válaszolva hangsúlyozta:

hitünket hitelesen hirdetni, ez lehet az öregkor üzenete.

Az imádság és elmélkedések után a jelenlévők megfogalmazhatták gondolataikat, amelyek segíthetik az evangelizációt az egyházmegyében.

Elhangzott többek között, hogy kiemelt szerepe van a papokért végzett imának és személyes támogatásuknak; fontos, hogy az idősek hitelesek maradjanak a fiatalok szemében, ezzel kísérve őket az Istenhez vezető úton; és az idősek is tanulhatnak a fiataloktól.

Fekete Szabolcs Benedek püspök zárszavában elmondta: nem könnyű napjainkban értékeket átadni a fiatalabb generációnak, mert a korszellem ennek nem kedvez. A szombathelyi segédpüspök háláját fejezte ki mindazon erőfeszítésekért, amelyeket az idősek tettek és tesznek hitükért és az Egyházért.

A rendezvényen adták át a megbízóleveleket az egyházmegye újonnan felállított idősügyi bizottsága jelen lévő tagjainak, köztük a napot koordináló Marx Gyulánénak.

*

A szinódusi találkozók sora február 10-én az ifjúság számára szervezett áhítattal folytatódik.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria