Újraalakult a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének debreceni csoportja

Hazai – 2018. április 25., szerda | 16:45

A KÉSZ debreceni csoportja 28 évvel ezelőtt, 1990. március 25-én alakult, majd rövid szünet után újraszerveződött 2018. április 24-én.


A KÉSZ Budapesten 1989. január 20-án alakult meg, a debreceni csoport pedig 28 évvel ezelőtt, 1990. március 25-én, majd rövid szünet után újraszerveződött 2018. április 24-én. Az alakuló ülésen a korábbi és a leendő KÉSZ-tagokon kívül megjelent Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök nevében Krakomperger Zoltán, a Szent Anna-székesegyház plébánosa, Fekete Károly református püspök nevében Derencsény István lelkészi főjegyző, valamint más egyházi képviselők.

Az ülést Keresztes Dénes, a KÉSZ országos vezetőségének alelnöke a négy történelmi egyház köszöntésével nyitotta meg, ezzel egyben utalva a szervezet ökumenikus elhivatottságára.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita elmondta, hogy ő személyesen elkötelezett a KÉSZ-ben, hiszen a gondolkodó, Istentől talentumokkal megáldott embereknek nagy a felelőssége. Bár különfélék vagyunk, és különféle a kapott gazdagságunk, ez nem akadály, sőt: előny. A magyarokat a széthúzás jellemzi, de ha nagy a baj, össze tudunk fogni. A keresztények üldözése vagy háttérbe szorítása ellenére legyünk bátor hirdetői Krisztus evangéliumának. Debrecen városában erre hangot és teret kap a KÉSZ-szervezet, melynek tagjai legyenek készek – a szervezet betűszavának közszói értelme szerint – a tanúságtételre, melyre ma nagy szükség van. A metropolita végül Isten áldását kérte az összefogásra.

Derencsény István lelkészi főjegyző az írástudók közismert felelősségét hangsúlyozta, és azt, hogy a felekezeti különbözőségeink nem szétválasztanak, hanem egymást erősítik. Mi a fény színeit képviseljük külön-külön – mondta. Az értelmiségi társadalom rendkívül heterogén, de Krisztus nem kerülhet ki életünk mindennapjaiból. A keresztény értelmiségi minden cselekedetében látszódnia kell istentudatának; a keresztény egzisztencia a másokért való élés.

Krakomperger Zoltán plébános Palánki Ferenc püspök üzenetét tolmácsolta: egyrészt köszönetét a debreceni csoport előző évtizedekben végzett munkájáért, másrészt áldását a további munkájukra. Majd arról szólt a plébános, hogy II. János Pál pápa 20 éve jelentette meg a Fides et ratio (Hit és ész) kezdetű enciklikáját, mely nemcsak a katolikusoknak, hanem minden kereszténynek szól. Célja többek között az volt vele, hogy Európát ráébressze annak tudatára, hogy mi van a világban az ideológiák terén. A keresztények számára meghirdetett program mindig ugyanaz marad, de a megvalósítása korszakfüggő; olyan ez, mint amikor a gazda régit és újat vesz elő kincseiből. A legfontosabb feladat, hogy a hit és az értelem egységben legyen, s mi hitünkkel vezetve, értelmünket használva munkálkodjunk ezen.

Ezután Galgóczy Gábor országos társelnök ismertette a KÉSZ szervezeti felépítését, történetét, a 29 évi munka fő irányvonalait. Jelenleg ezek a következők: keresztény lelkiség, közéletiség, ökumené, határon túli kapcsolatok és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés. A határon túli kapcsolatok terén külön kiemelte a debreceni csoport korábbi tevékenységét a gyimesfelsőloki zarándokház és az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum létrehozása terén.

Az újraalakult debreceni csoport vezetőségének megválasztása után Bódor Edit megválasztott elnök, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy Debrecen kulturális életének, valamint a szüleitől és a várostól örökölt szellemiségnek jegyében szeretné irányítani a csoportot, és a város vezetőségével és az egyházakkal együttműködve létrehozni egy személyes jellegű városi KÉSZ-csoportot, hogy az megtalálja helyét a város életében. A most újraalakult csoporttal együtt jelenleg 73 önálló csoport működik az országban.

A rendezvény második felében bemutatták, számos helyszín után immár Debrecenben is, a KÉSZ kiadásában megjelent Kárpát-medencei népénekgyűjtemény című kötetet, mely összeállításának az volt a célja, hogy a magyarság öt régiójának (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, anyaország) nagyrészt katolikus népénekeiből készült válogatást kézbe lehessen adni, hogy ezáltal ki-ki megismerhesse más tájak énekeit, melyek jórészt nem szerepelnek a templomi használatban, hanem egy-egy adott közösség énekei. Ez abban is segíthet, hogy például zarándoklatokon, ifjúsági találkozókon, konferenciáinkon tudjunk együtt énekelni, imádkozni, s ezzel is erősítsük a magyar–magyar kapcsolatokat. Három énekkar és egy szólista mutatott be énekeket, melyeket Keresztes Dénes fogott össze magyarázatokkal. Az énekegyütteseket az ökumené jegyében hívták meg. Fellépett a Debreceni Kollégiumi Kántus kamarakórusa Arany János karnagy vezetésével, a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói Deli Gabriella irányításával, a Svetits Általános Iskola 7. osztályosainak kamarakórusa Subáné Dombovári Etelka vezényletével, valamint Varga Anna, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója, aki Magyarkanizsáról érkezett.

A debreceni KÉSZ-csoport rendszeresen ad majd tájékoztatást a programokról, és várja az újabb jelentkezőket.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria