Ferenc pápa: A jó tanács ajándéka kincset jelent – VIDEÓVAL

Ferenc pápa – 2014. május 7., szerda | 15:27

A jó tanács ajándékáról beszélt szerda délelőtti katekézisében Ferenc pápa a május 7-i általános kihallgatás keretében – tudósít a Vatikáni Rádió.

A Szentatya a kihallgatás elején elhangzott olvasmányra, a 16. zsoltár szavaira utalva – „Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet (Zsolt 16,7) – beszélt a Szentlélek ajándékai közül a jó tanács ajándékáról.

Tudjuk, hogy milyen fontos, főleg életünk legkényesebb pillanataiban, hogy számíthassunk olyan bölcs személyek javaslataira, akik szeretnek bennünket. A jó tanács ajándéka révén maga Isten Szentlelke világítja meg szívünket, hogy így megértesse velünk a helyes beszéd módját, hogy hogyan viselkedjünk, és melyik utat kövessük.

Abban a pillanatban, amikor befogadjuk és vendégül látjuk szívünkben a Szentlelket, azonnal fogékonnyá tesz bennünket hangja iránt, és Isten szíve szerint irányítja gondolatainkat, érzelmeinket és szándékainkat. Ugyanakkor egyre inkább afelé irányít bennünket, hogy benső tekintetünket Jézusra szegezzük, legyen ő a példaképünk cselekedeteinkben, az Atyaistenhez és testvéreinkhez fűződő kapcsolatainkban. A jó tanács az az ajándék, amellyel a Szentlélek képessé teszi lelkiismeretünket, hogy választani tudjuk az Istennel való szeretetközösséget, Jézus és evangéliumának logikája szerint. Így a Szentlélek révén bensőleg pozitív módon növekszünk, a közösségben is. A Szentlélek segít, hogy ne váljunk az önzés, saját látásmódunk rabjává. A Szentlélek segít bennünket, hogy növekedjünk a közösségi életben is.

Ennek az ajándéknak a megőrzéséhez alapvetően fontos az ima. Mindig ugyanahhoz a témához térünk vissza, nemde? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Nagyon fontos az ima, az imádkozás. Mondjuk el azokat az imákat, amelyeket mindnyájan ismerünk gyermekkorunk óta, de imádkozzunk saját szavainkkal is, kérjük az Urat: Uram, segíts nekem, adj tanácsot: mit tegyek? Az imával helyet készítünk a Szentléleknek, hogy jöjjön el és segítsen bennünket abban a pillanatban, adjon tanácsot, hogy mit tegyünk.

Az imát soha ne feledjétek el, soha! Senki sem veszi észre, amikor imádkozunk a buszon, az utcán: csöndben, szívünkkel imádkozzunk, használjuk ki ezeket a pillanatokat az imára. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek adományozza nekünk a jó tanács ajándékát. Az Istennel való bensőséges kapcsolatban, szava meghallgatásában lassanként félretesszük személyes logikánkat, amelyet leginkább bezártságaink, előítéleteink, ambícióink diktálnak.

Tanuljuk meg ehelyett megkérdezni az Úrtól: mi a te kívánságod? Kérjünk tanácsot az Úrtól, és ezt az imában tegyük meg. Ezáltal megérlelődik bennünk egy mély, szinte velünk született összhang a Szentlélekben, és megtapasztaljuk, mennyire igazak Jézus szavai, amelyeket Máté evangéliumában olvasunk: „Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek” (vö. Mt 10,19-20). A Lélek az, aki tanácsot ad nekünk, de nekünk kell helyet adnunk a Léleknek, hogy tanácsot adjon és imádkozzunk, hogy a Szentlélek jöjjön, és mindig segítsen nekünk.


Mint a Szentlélek összes többi ajándéka, a jó tanács is kincset jelent az egész keresztény közösség számára. Az Úr nem csak szívünk belsejében szól hozzánk – igen, ott is, de nem csak ott. Szól hozzánk testvéreink hangja és tanúságtétele által is. Valóban nagy ajándék, hogy találkozhatunk olyan hitvalló férfiakkal és nőkkel, akik főleg életünk legbonyolultabb és legfontosabb szakaszaiban segítenek nekünk, hogy megvilágítsuk szívünket és felismerjük az Úr akaratát – mondta a pápa, majd rögtönzött szavakkal hozzátette:

„Emlékszem, hogy egyszer, amikor gyóntattam, hosszú sor állt a lujani kegyhelyen és a sorban állt egy fiú, modern ruhában, kitetoválva, fülbevalóval és hasonlókkal. Azért jött, hogy elmondja, mi történt vele. Nagy problémával küzdött. „És te mit tennél?” – kérdeztem. „Elmondtam mindezt anyukámnak, aki azt tanácsolta: menj el a Szűzanyához, és ő majd megmondja, hogy mit kell tenned” – válaszolta a fiú. Íme, egy asszony, aki rendelkezett a jó tanács ajándékával. Nem tudta megmondani a fiának, hogy hogyan oldja meg problémáját, de megjelölte számára a helyes utat: menj el a Szűzanyához, és ő majd megmondja neked. Ez a jó tanács ajándéka. Az az alázatos, egyszerű asszony a legigazabb, legszebb tanácsot adta a fiának, aki ezt mondta nekem: „Rátekintettem a Szűzanyára, és éreztem, hogy ezt és ezt kell tennem”.

Nekem nem is kellett már beszélnem – folytatta a történetet a pápa. Mindent elintézett az anyuka, a Szűzanya és a fiú. Ez a jó tanács ajándéka. Ti, anyukák, akik ezzel az ajándékkal rendelkeztek, kérjétek ezt az ajándékot gyermekeitek számára is: hogy tanácsot adjatok gyermekeiteknek. Ez Isten ajándéka.

Kedves barátaim, a 16. zsoltár a következő szavakkal buzdít imára: „Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak” (7-8 sorok). A Szentlélek mindig árassza el szívünket ezzel a bizonyossággal, és halmozzon el vigasztalásával és békéjével. Mindig kérjétek a jó tanács ajándékát – fejezte be szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.


Fotó: Europress/AFP

Videó: Rome Reports, CTV

Magyar Kurír