A bécsi Pázmáneum is csatlakozott az országos imanaphoz

Külhoni – 2015. szeptember 15., kedd | 16:18

Az Erdő Péter bíboros és Veres András püspök, az MKPK elnöke által szeptember 14-ére, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére meghirdetett országos imanaphoz a bécsi Pázmáneum is csatlakozott – tájékoztat Varga Gabriella, a Jakab Antal Keresztény Kör elnöke.

A Szentatya által tavaly meghirdetett imanaphoz hasonlóan Erdő Péter bíboros Veres András püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újonnan megválasztott elnökével egyetértésben szeptember 14-re, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdetett az üldözött keresztényekért és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek. Kérték a híveket, hogy ezen a napon minden szentmisében közösen imádkozzák el az iraki keresztény testvértől kapott imádságot, s mellette egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Az imanaphoz a magyar katolikus egyház önálló alapítványa, egyházjogilag az esztergomi-budapesti érsek fennhatósága alá tartozó bécsi Collegium Pazmanianum is csatlakozott.

„Aggódunk üldözött hittestvéreinkért, akik állandó életveszélyben élik meg hitüket, és ebben a helyzetben akarnak Krisztusról tanúságot tenni” – fogalmazott szeptember 14-én este a Pázmáneum kápolnájában bemutatott szentmisén Varga János rektor. Idézte azt az Irakban szolgáló, elhurcolt és megkínzott plébánost, aki ma is tart attól, hogy meg fogják ölni, mégsem önmagát, hanem népét, az ott élő keresztény közösséget félti, megvallva hitét: „Ha az egész Közel-Keletet el is pusztítják, a mi utolsó szavunk akkor is az lesz, hogy Krisztus megváltott minket.”

Őértük, a mérhetetlen szenvedéseket átélő és vállaló keresztény embertársainkért a felhívásnak megfelelően a szentmise végén, a litániát követően a hívek elimádkozták az Irakból származó fohászt:

„Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szentlelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban, háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egymást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Szent Fiad megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás, az álvallások és elferdített tanok köntösébe bújtatott kegyetlenkedés, és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig megnyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthonaikba hazatérhessenek az emberek, és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add, hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse a Szent Fiad vére által megváltott emberiséget, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen.”

Fotó: Collegium Pazmanianum

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria