A magyar szent család napját ünnepelték Székesfehérváron

Hazai – 2019. november 20., szerda | 17:37

Szentjeit ünnepelte Székesfehérvár a magyar szentek és boldogok ünnepnapján, november 16-án. Az egyházmegye plébániáit képviselő családokat Spányi Antal megyéspüspök Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre oltalmába ajánlotta, és kérte a szentek közbenjárását minden magyar családért.

Az egyházmegye papságával együtt bemutatott ünnepi szentmisében a főpásztor hangsúlyozta: első szent királyunk országfelajánlása a Boldogságos Szűznek megtartotta nemzetünket egy ezredéven át. A mai családoknak is meg kell maradniuk őseink tanúságtevő, keresztény hitében, hogy legyen jövője nemzetünknek. 

A főpásztor beszédében először XVI. Benedek pápa a Családok VII. Világtalálkozója alkalmából mondott szavait idézte, miszerint családok nélkül az emberiségnek nincs jövője. Különösen a fiataloknak van szükségük a családra, hogy az Isten által férfinak és nőnek teremtett élet- és szeretetközösségbe szülessenek és nevelkedjenek.

A megyéspüspök hangsúlyozta: legyünk büszkék arra, hogy a magyar kereszténység történelmének kezdetén egy magyar szent család áll. Csodálatos bátorságot, erőt és küldetést tanulhatunk tőlük. Amikor pogány hagyományok szerint élték a családok az életüket, akkor megjelent a nép élén egy fiatal uralkodó, István, akit Szent Gellérttel való találkozása és a pannonhalmi bencések imádsága mélyen megragadott; keresztényi módon kezdett el érezni, gondolkodni, és az imádság az első helyre került életében. Így kérte feleségül Gizellát, aki a kereszténységben már otthonra talált, aki vállalta a küldetést az első magyar királlyal együtt a kereszténységtől még messze élő országban. Ők maguk és Imre fiuk is a szentség útját járta. A herceg nagylelkűen Istennek ajánlotta egész életét, és nem ragaszkodott elhatározásaihoz. Isten gondviselését látta mindenben. A papi hivatás helyett készségesen vállalta, hogy átvegye a kormányzást. A család buzgón imádkozott, elzarándokolt Bodajkra, ami életük fontos eseménye lett. A szent királyi pár fiúgyermekei elvesztésének tragédiáját is megtapasztalta, mégis mindent elfogadott Isten kezéből. Érzéseiket Istennek ajánlották, „így érett meg Szent István lelke népünk történelmének kezdetén, és lett alkalmas arra, hogy Istenbe vetett hittel felajánljon bennünket és országunkat Máriának. Egy évezreden át így maradtunk meg, és lett küldetésünk és feladatunk, hogy ne keseregjünk, hanem tanúságtevő életet éljünk. Emeljük fel tehát, és szenteljük meg környezetünket. Engeszteljünk, imádkozzunk a család, az ország, a múlt bűneiért. Így megállítjuk a világban folyó rossz forrását, és bizalommal nézhetünk a bennünket követő nemzedékek életére” – hangzott el a beszédben.

A családok aktívan belekapcsolódtak az ünneplésbe, együtt imádkozva a szentélyben a papsággal. Spányi Antal püspök Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre oltalmába ajánlotta a magyar családokat, és kérte közbenjárásukat minden családért.

A záróáldás után a főpásztor személyes ajándékokat adott át a házaspároknak, akik gyermekeikkel együtt jöttek el imádkozni. A magyar szent család áldásban részesült családokat arra kérték, vigyék el egyházközségeikbe a hit lángját, az áldás kegyelmét, és erősítsék meg a többi családot is.

A szentmise után a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elsősorban családokat érintő programjairól Bágya János egyházmegyei referens tartott előadást a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria