A megszentelt élet évét ünnepelték a budapesti egyetemi lelkészségen

Megszentelt élet – 2015. március 9., hétfő | 9:59

Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség Műegyetemi Katolikus Közössége (MKK) szerzeteseket kért bemutatkozásra március 5-én Budapesten, a Magyar Szentek templomában. Szerkesztőségünket Pákozdi István egyetemi lelkész tájékoztatta.


A Budapesti Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség legnagyobb csoportja, a Műegyetemi Katolikus Közösség tizenöt szerzetest látott vendégül különböző rendekből a Magyar Szentek templomában. A kiscsoportokban zajló beszélgetéseket követően hivatásukról vallottak, szerzetesi életük élményeit osztották meg a hallgatósággal.

Kozma Imre irgalmasrendi szerzetes elmondta, mit jelent az éppen jubileumukat ünneplő Istenes Szent János közösség számára a beteggondozás, a szenvedő ember szolgálata. Bátor Botond OSPPE a pálosok, az egyetlen magyar alapítású férfiszerzetesrend mai küldetéséről beszélt. Gáspár Adalbert tihanyi bencés, Zics Ildikó szociális testvér, Piroska és Teréz nővér az Isteni Szeretet Leányaitól, Tornya Erika és Balla Erika Sacré Coeur-nővér mutatták be rendjüket. Horváth Ferenc szerzetes atya nagy derültséget váltott ki, amikor bemutatkozott: „Ferenc vagyok, jezsuita, de nem pápa...” Hummel János kármelita valaha a lelkészség ministránsa és kollégistája volt. Feldhoffer Magda a Szűz Mária Társasága tartományfőnöknője egyetemi leánykollégiumot vezet. Czupy Zuzsa a Verbum Dei Közösség tagja, Both Vand és Czakó Ágnes csobánkai segítő nővérek rendszeresen bekapcsolódnak a lelkészség életébe. Fazekas Gyöngyi szervita nővér és Komáromi Előd ferences a rendi élet szépségét mutatták be.

A testvéri agapé után közös imádság zárta a találkozót a Magyar Szentek templomában. Ezen elhangzott a lelkészség egykori híve, most karthauzi szerzetes, Móré Balázs verses imádsága.

Fotó: Czétényi Benjamin (MKK)

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria