A mobiltelefon elveheti a szabadságotokat! – Gimnazistákkal találkozott a pápa

Ferenc pápa – 2019. április 16., kedd | 10:00

Április 13-án, szombaton délben a VI. Pál aulában fogadta a Szentatya a római Visconti-gimnázium diákjait és tanáraikat.

A látogatásra az „Alajos-jubileum” kapcsán került sor, melyet 2018-ban hirdettek meg a gimnázium egykori diákja, a jezsuita Gonzaga Szent Alajos születésének 450. évfordulója alkalmából. Ferenc pápa beszédében Szent Alajos két jeles tulajdonságára hivatkozva arra biztatta a Visconti-iskola (az egykori Collegium Romanum) diákjait, hogy tudjanak ők is nagy döntéseket hozni az életben, és merjenek szeretni tiszta és szabad szívvel.

A pápa az iskolai közösség nagy, egyesítő erejére emlékeztette a VI. Pál aulát szinte teljesen megtöltő diákságot. Mint mondta, ez a közösség az oktatás és a nevelés által egyszerre nevel állampolgárrá és kereszténnyé. A Szentatya arra bátorította a fiatalokat, hogy ügyeljenek a civil és keresztény embernek erre az egységére, mert e két aspektus közti szövetséget a világban már megszakították.

Utalt Ferenc pápa az iskola ismert öregdiákjaira is: Eugenio Pacellire, a későbbi XII. Piusz pápára és Franco Modiglianira, a későbbi Nobel-díjas közgazdászra, és arra kérte a diákokat, hogy becsüljék ezt a nagy örökséget.

Az iskola ősét Szent Ignác alapította, majd XIII. Gergely pápa szervezte újjá az intézményt. A hit és az értelem párbeszédét valló nagy elődök sora jelentősen hozzájárult a tudomány és társadalom fejlődéséhez. Az evangélium értékei ma is ugyanígy éltethetik az olasz nemzedékek sorát – hangsúlyozta a pápa, majd külön kitért Matteo Riccire, aki szintén a kollégium tanulója volt, később pedig a jezsuita rendbe lépve az elsők között teremtette meg a Kína és Európa közötti barátság hídját úgy, hogy máig érvényes módon tudta az inkulturáció (az evangélium beépítése a népek kultúrájába) révén elvinni a keresztény tanítást az ázsiai országba. 

Szenvedélyes lelkesedéssel vigyétek tovább ezt a feladatot a megváltozott körülmények között is – biztatta a diákokat a Szentatya. – Szenvedéllyel, a közömbösség szellemének ellenállva tegyétek ezt, és mindig nyitottan az együttműködésre! Ne féljetek a különbözőségtől, hiszen a különféle kultúrák és különféle emberek közötti párbeszéd gazdagítja az országot, előnyére válik mindenkinek. Az iskola olyan hely, mely elővételezi az eljövendő közösséget. Ebben jelentős szerepet játszik a vallási tapasztalat, melybe belefér mindaz, ami hiteles, ami emberi. Az Egyház a II. vatikáni zsinat nyomán ma is a testvériség egyetemes értékét hangsúlyozza, mely a szabadságon, az igazság becsületes keresésén, az igazságosság és a szolidaritás előmozdításán alapul, főként a gyengék felkarolásával. Mindez nem könnyű, de ez az egyetlen út, mely gyümölcsöt terem számunkra.

Beszéde második részében a fiatalok védőszentje, Gonzaga Szent Alajos életét állította példaként Ferenc pápa a diákok elé. Emlékeztette őket, hogy Szent Alajos iskolájuk épületében tanult egykor, ugyanazon falak között, mint ők, ott lett szentté, mégpedig az ifjúság védőszentjévé, és az iskola mellett épült Szent Ignác-templomban temették el.

Elsőként azt idézte fel a Szentatya a fiatalon elhunyt szent életéből, hogy tudott nagy döntéseket hozni, anélkül, hogy a karrier vagy a pénz istene vonzásába került volna. „Fontos, hogy a benső dolgainkkal foglalkozzunk, és hallgassunk a lelkiismeretünk hangjára. Ehhez pedig megfelelő hely és idő kell, ahová visszavonulva az ember egyedül és csendben maradhat. Ne féljetek a csendtől!” – kérte a pápa, és a fiatalok lelkére kötötte, hogy álljanak ellen a mobiltelefontól való függésnek. Rámutatott: a telefon önmagában, eszközként véve jó lehet, mert kapcsolatokat teremt, de elragadhatja az ember szabadságát, sőt, mérgezhet is, kábítószerként. „Figyeljetek arra, hogy a csevegés helyett inkább a közösség építésére használjátok!”

Gonzaga Szent Alajos tiszta szívvel és szabadon tudott szeretni. Istenhez csak az jut el, aki szeret. Az ember érzelmi életének két dimenziója van: a szemérem, vagyis a tisztaság és a szabadság. Hűségesnek kell maradni a tiszta és szemérmes szeretetben. A szeretet nem játék, hanem Isten legszebb ajándéka. Ne piszkítsuk be hűtlenséggel! Szeressünk nyitott szívvel! A szívnek szüksége van arra, hogy szolidárisan elinduljon a felebarát, a szegény felé. Ebben nagyon segít a szeretet leleményessége, mely túllendít bennünket a falakon, az akadályokon. Ennek segítségével tudott Gonzaga Szent Alajos is a betegek rendelkezésére állni, akár egy pestisjárvány közepette is. A szeretet mindig túllendít, ne felejtsétek, ezt teszi a leleményes szeretet! – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Ápoljátok az önkéntes szolgálat nemes hagyományát, mely tapasztalatom szerint Olaszország egyik nagy erénye. Tudjatok és merjetek bátran álmodni, akár egészen nagy dolgokról is! A nagyhetet használjátok fel a lélek megújítására! – kérte beszéde zárásaként a pápa, majd a mai iskolákat fenyegető egyik nagy veszélyre is emlékeztette a diákokat, mégpedig a bullizmusra (az angol bullying kifejezésből – a szerk.), az iskolatárs fenyegető terrorizálására. „Küzdjetek a másikat fenyegető erőszak ellen” – biztatta a diákokat a Szentatya, majd áldását adta rájuk.

Gonzaga Szent Alajos életéről ITT olvashatnak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria