A szentszéki ENSZ-képviselő felszólalása

Kitekintő – 2014. május 5., hétfő | 17:25

Genfben a kínzás elleni egyezménnyel foglalkozó ENSZ bizottság 52. ülésén, május 5-én, hétfőn felszólalt Silvano Tomasi érsek, a Szentszéknek az ENSZ genfi székhelyű hivatalainál szolgáló állandó képviselője – tájékoztat a Vatikáni Rádió.

A főpásztor kiemelte, hogy az egyezmény a Vatikáni Városállamra vonatkozik, tehát félrevezető azt gondolni, hogy a Szentszék joghatósággal rendelkezik a katolikus egyház minden tagja felett. Az egyes országokban élő személyek az adott ország hatóságainak fennhatósága alá tartoznak. Az állami hatóságoknak kötelességük védelmezni, és – amikor szükséges – eljárni a joghatóságuk alá tartozó személyek ellen. A Szentszék saját joghatóságát azokra alkalmazza, akik – annak törvényeivel összhangban –
a Vatikáni Városállamban élnek. A Szentszék, tiszteletben tartva az államok autonómiáját és szuverenitását, megerősíti, hogy az állami hatóság, amely jogi illetékességgel rendelkezik, az igazságosság felelős alanyaként jár el a saját joghatósága alá tartozó személyek ellen, akik bűntettet vagy visszaélést követtek el. Minden egyén, attól függetlenül, hogy egyébként valamely katolikus intézményhez tartozik, az adott állam megfelelő hatóságainak is alá van rendelve.

A Szentszék annak a reményének adott hangot, hogy az egyezménynek az új helyzetekre való alkalmazása során nem lépik át annak kereteit. Más témákra való kiterjesztése, amelyekkel az egyezmény nem foglalkozik, csökkenti annak cél szerinti megvalósíthatóságát és veszélyezteti azok helyzetét, akik ellen a visszaélések történt és akiket megkínoztak. Ebből fakadhat az a veszély, hogy a bizottság munkája nemcsak nem lesz hatékony, hanem akár a várttal ellentétes eredményt hozhat. Tomasi érsek végül nyomatékosította, hogy a Szentszék továbbra is globális szinten segíti az emberi alapértékek és jogok előmozdítását, amelyek szükségesek a népek közötti baráti kapcsolatok és béke megteremtéséhez.


Magyar Kurír