A ,,szinodális út – világegyházi perspektívák” mennyiségi projekt eredményei

Nézőpont – 2022. december 23., péntek | 21:10

A Németországban zajló szinodális út vonatkozásban a Német Püspöki Konferencia felmérést végzett, mely az egész világból, a különböző részegyházakból származó híveknek szólt, és a német reformviták témáira összpontosított. Ezek eredményeit adta közre a püspöki konferencia december 7-i közleménye, melyet az alábbiakban közreadunk.

A ,,szinodális út – világegyházi perspektívák" projekt részeként a Világegyház és Misszió Intézet (IWM) a Katolikus Akadémiai Külügyi Szolgálattal (KAAD) közösen végzett vizsgálatot. A projekt a Német Püspöki Konferencia társfinanszírozásában valósult meg. A felmérés az egész világból, a különböző részegyházakból származó híveknek szólt, és a német reformviták témáira összpontosított. A világegyházi kontextusból szemlélve ezeket a témákat az egyházi élet különböző területein tapasztalható jelentőségük szerint lehet osztályozni és elemezni. Az is tapasztalható, hogy más kulturális, politikai, gazdasági és vallási kontextusokban lévő hívek mely témáknak tulajdonítanak jelentőséget és ezeket mennyire tartják fontosnak.

A tanulmány a németországi szinodális út négy fő témáját vizsgálja: hatalom és hatalommegosztás az Egyházban, a papi életforma napjainkban, a nők az egyházi szolgálatokban és tisztségekben, élet sikeres kapcsolatokban. Összefoglalva megállapítható, hogy a résztvevők pozitívan viszonyulnak ahhoz a törekvéshez, hogy az Egyházban a jobb hatalommegoszlás érdekében a világiak szerepét és befolyását megerősítsék.

Az evangélium hirdetése érdekében a misszióban való közös részvétel és a részvételből fakadó pozitív hatás egyértelmű támogatást kap, és 62,9 százalékkal eléri az egész felmérésben a legmagasabb értéket.

A cölibátust és a papok mai életmódját illetően viszont meglehetősen eltérőek a vélemények. 43,6 százalékos támogatottságot kapott azon állítás, miszerint az egyházmegyés papok a jövőben maguk dönthetnének az életformájukról. A nőknek a közösségekben betöltött szerepét a válaszadók jónak értékelik, viszont a nők tényleges befolyásáról közösségekben és a plébániákon a megkérdezettek ambivalens véleményt fogalmaznak meg. A nők felszentelt szolgálathoz való engedésének gondolata ellentmondásosnak tűnik: noha a válaszadók 41,7 százaléka egyetért a gondolattal, a válaszadók véleménye nagy szórást mutat.

Végül a legtöbb válaszadó egyetért azzal, hogy az Egyház intenzíven foglalkozik a szexualitás kérdésével. Az Egyháznak a szexualitásról, a házasságról és a homoszexualitásról szóló jelenlegi tanításáról alkotott véleményük azonban ismét csak meglehetősen vegyes. Az elemzés azt is mutatja, hogy a származási területtől függően jelentős különbségek vannak – például a ,,fontos lenne, hogy a világiak több lehetőséget kapjanak az egyház befolyásolására és a hatalom jobb felosztására” kijelentéssel leginkább az ázsiai katolikusok értettek egyet. A kutatásnak a (biológiai) nem is fontos változója volt.

A tanulmányt két szakaszban valósul meg: egy első, mennyiségi szakaszban (már befejeződött) és egy második minőségi szakaszban (még folyamatban van). Az első, mennyiségi szakaszban online felmérésben vettek részt a KAAD, az Albertus Magnus Program (AMP) és a Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e. V. (ICALA) ösztöndíjasai és öregdiákjai.

A végső, szúrópróba-szerű minta 67 országból származó 599 válaszadóból állt. Németországi ösztöndíjak révén a kutatás valamennyi résztvevője interkulturális tapasztalatokat szerezhetett.

A válaszok közötti jelentős eltérések azt mutatják, hogy a Németországhoz fűződő kapcsolat ellenére nem egyszerűen a német álláspontok tükröződnek.

Ezen eredmények alapján a jelenleg zajló minőségi szakaszban a világ különböző régióiból származó emberekből álló fókuszcsoportokat megkérdezése zajlik azért, hogy jobban meg lehessen ragadni a véleményben mutatkozó regionális különbségeket.

A ,,szinodális út – világegyházi perspektívák" című tanulmány első mennyiségi szakaszának eredményei IDE klikkelve olvashatók:

Háttér

A Világegyház és Misszió Intézet (IWM) a Német Püspöki Konferencia által 2009-ben alapított tudományos intézet a Sankt Georgen-i Filozófiai-Teológiai Egyetemen (Frankfurt a. M.). Missziológiai szempontból a teológia és a világegyházat érintő kérdések kapcsolódási pontján olyan kutatási területeket vizsgálnak, mint az interkulturális teológia, a migráció, az oktatás és az egészségügy.

A KAAD e. V. (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) a németországi katolikus egyház ösztöndíj-szervezete Ázsia, Afrika, Latin-Amerika, a Közel-Kelet, valamint Közép- és Kelet-Európa fejlődő országainak posztgraduális hallgatói és oktatói számára. A KAAD ösztöndíjakkal, oktatási rendezvényekkel, valamint személyes és lelki útmutatással támogatja ösztöndíjasait, hogy hazájukban a megszerzett ismeretet kamatoztatva a társadalmi és kulturális fejlődésben társadalmi felelősségből és egyházi elkötelezettségből vezető szerepet vállalhassanak. A KAAD a fuldai, 1954-es Katolikus Nap egyikkezdeményezéséből indult ki. 1958-ban bonni székhellyel nonprofit egyesületként jegyezték be: azóta 70 országból mintegy 10 300 ösztöndíjast támogatták.

Az IWM éves közgyűlése, a „Doing Synodality” a szinodalitásról és a kultúrák közötti kommunikációról fog szólni, ennek időpontja: 2023. március 29-31. A német szinodális út témáinak nemzetközi kontextusban való megvitatásához az előző tanulmány eredményei szolgálnak alapul. Előzetesen az alábbi címen lehet már jelentkezni.

A Német Püspöki Konferencia Németország valamennyi (fő)egyházmegyéjének katolikus püspökeit tömöríti. Jelenleg (2022. decemberi állapot szerint) 67 tagja van a németországi (fő)egyházmegyékből. A közös lelkipásztori feladatok előmozdítására, az egyház munkájának összehangolására, a közös döntések meghozatalára és a többi püspöki konferenciával való kapcsolattartásra hozták létre. A Német Püspöki Konferencia fő szerve a közgyűlés, amely a valamennyi püspök részvételével zajló, tavasszal és ősszel megtartott rendszeresen többnapos ülést keretében valósul meg.

Forrás: Német Püspöki Konferencia

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria