Animált képes ismertető: Hogyan zajlik egy pápaválasztás?

Kitekintő – 2011. december 16., péntek | 16:30

A Vatican Insider animált rajzokkal illusztrálja a pápaválasztás zárt ajtók mögött zajló eseményeit. A kísérőszöveg angolul, olaszul és spanyolul olvasható; magyar fordítását közöljük.

Az interaktív ismertetőt itt tekinthetik meg angolul, olaszul, illetve spanyolul.

A kísérőszöveg magyar fordítása:  

1. kép
A pápát a konklávén választják az új pápa megválasztására összegyűlt bíborosok.

+ A bíborosok a konklávé alatt a bal oldali épületben (Domus Sanctae Marthae) tartózkodnak. Az épület II. János Pál határozata alapján tartozik a konklávé épületegyütteséhez; az 1400-as évektől kezdve a konklávé alatt a bíborosok a Sixtus-kápolnából kivezető szobákban laktak, ahol sokszor fürdőszoba sem volt.

+ A konklávé a Sixtus-kápolnában zajlik, amely az építését megrendelő IV. Sixtus pápáról (Francesco della Rovere) kapta.

2. kép
A konklávét a Sixtus-kápolnában tartják. A konklávé onnan kapta nevét, hogy zárt (cum clave – lat. kulccsal) ajtók mögött zajlik, hogy a bíborosok ne kerülhessenek kapcsolatba a külvilággal. 

+ Michelangelo 1536 és 1541 között festette az Utolsó ítélet című freskót. 1564-ben a Trentói Zsinat elrendelte, hogy a kép „obszcén” részeit el kell takarni. A feladattal Daniele da Volterrát bízták meg, akit ettől fogva „nadrágfestőként” (braghettone) emlegetnek.

+ A kápolna bejárata: itt vonulnak be ünnepélyesen a bíborosok.

3. kép
Amint a pápaválasztó joggal nem rendelkezők elhagyták a kápolnát, a bíborosi testület dékánja belülről bezárja a Sixtus-kápolna ajtaját.

+ A Svájci Gárda száztíz fős fegyveres testület, melynek feladata a pápa védelme és Vatikánváros rendjének fenntartása. Kék-piros-narancssárga egyenruhájukat, melyet sokan Michelangelótól eredeztetnek, valójában Jules Repond tervezte 1914-ben.

 4. kép
A pápaválasztásban csak azok a bíborosok vehetnek részt, akik még nem töltötték be 80. életévüket, és a bíborosok száma nem haladhatja meg a 120 főt. A 80 évesnél idősebb bíborosok szerepe kizárólag lelki; a választásnak csak az előkészítő szakaszában vesznek részt. Jelenleg 115 pápaválasztó bíboros van. 

+ 350. kánon – 1. §. A bíborosok testülete három rendre oszlik: a püspökire, melyhez azok a bíborosok tartoznak, akiknek a pápa a Róma környéki egyházakat jelöli ki címül, valamint a keleti pátriárkák, akik a bíborosi testületbe fölvételt nyertek; továbbá a presbiteri és a diakónusi rendre.

5. kép
Bár évszázadokon át csak bíborosokat választottak pápává, bármely megkeresztelt, nem házas férfi megválasztható, amennyiben megválasztását egyházi vagy isteni törvény nem tiltja. Ha a megválasztott személy nem volna püspök, az Ordo rituum conclavis értelmében beleegyezése esetén püspökké szentelik.

+ Az oltár előtti asztalnál ülnek a szavazatszámlálók. A pápát titkos szavazással választják a bíborosok. Ezután a testület dékánja mindenki szeme láttára kihúzza kilenc bíboros nevét, akik közül hárman szavazóbiztosok, hárman szavazatszámlálók lesznek, hárman pedig begyűjtik a szavazatokat a bíborosoktól, akik ülve maradnak.

6. kép
Az új pápa megválasztásának feltétele, hogy a jelenlévő választók szavazatainak kétharmadát  elnyerje. A 34. szavazástól kezdve már csak a legtöbb szavazatot kapott két bíboros közül választanak; a két érintett
ebben már nem vesz részt.

7. kép
A titkos szavazást 1621-ben XV. Gergely pápa vezette be, biztosítva, hogy a bíborosok ne társadalmi kapcsolatoktól befolyásolva, hanem lelkiismeretük szerint szavazzanak. A bíborosi eskü formulája a szavazás előtt is a „Secundum Deum”.

+ A bíborosok egyetlen nevet írnak a szavazólapon szereplő „Eligo in summum pontificem” (Pápává választom) kifejezés alá, mégpedig – a szavazás titkossága érdekében – torzított kézírással.

8. kép
Ha valamelyik bíboros megkapja a szavazatok kétharmadát, a testület dékánja felteszi neki a kérdést, hogy vállalja-e a feladatot. Ha igen, a dékán megkérdezi, milyen pápai nevet választott.  
 
+ A bíborosi testület élén a dékán áll. Ő kérdezi meg a megválasztott pápát, vállalja-e a  feladatot, és ő szenteli püspökké a jelöltet, amennyiben még nem az.

9. kép
A szavazólapokat minden szavazás után felfűzik és egy e célra szolgáló kályhában elégetik. Ezért jelez a fekete füst eredménytelen, a híres fehér füst pedig eredményes szavazást.  

+ Eredményes szavazás esetén egy különleges anyagot helyeznek a tűzbe, ennek égéséből származik a fehér füst.

10. kép
Az újonnan megválasztott pápát átkísérik az ún. könnyek szobájába, ahol először ölti magára a pápai öltözéket.

+ A pápai reverendát a pápai szabó előre készíti el három különböző méretben, hogy bármely testalkatnak megfeleljen.

11. kép
A megválasztott pápa leveszi bíborosi ruháját és felölti a pápai öltözéket. Ezután a bíborosok leróják tiszteletüket az új pápa előtt. 

+ A pápai ruhadarabok: fehér pileólus, piros körgallér, piros stóla, fehér karing, fehér reverenda.

12. kép
A bíborosi testület protodékánja kilép a Szent Péter-bazilika főerkélyére, és a hívősereg előtt ünnepélyesen bejelenti: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam.” (Nagy örömet hirdetek nektek. Van pápánk.) Ezután kimondja a megválasztott bíboros teljes nevét, majd választott pápai nevét. 

+ A bíborosi testület protodékánja a legrégebb óta szolgáló bíborosi dékán. Ő jelenti be az eredményes pápaválasztás után az új pápa nevét, és adja a palliumot az új pápára a kinevezése alkalmából bemutatott ünnepi szentmisén.

13. kép
Az új pápa is kivonul az erkélyre, és rövid beszéd után első Urbi et orbi áldását adja.

Magyar Kurír

(mk)