Az Úr érkezését várjuk – Udvardy György veszprémi érsek adventi üzenete

Nézőpont – 2021. november 28., vasárnap | 19:00

Udvardy György veszprémi érsek november 27-én, advent első vasárnapjának vigíliáján videoüzenetben szólt a főegyházmegye papjaihoz és híveihez.

Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a főegyházmegye papságát, diakónus testvéreket, családokat, fiatalokat, katekétákat, plébániai közösségeket.

Advent küszöbén állunk, amikor ismét föltárjuk a szívünket az érkező Úr előtt. Az Úr érkezik, és ez számunkra bizonyosság, s az Ő megérkezése számunkra biztonságot jelent. Évről évre átéljük, az egyházi évet követve, ezt a gyönyörű időszakot, amikor a szívünk melegével, a jó cselekedetekkel, a reggeli szentmisék látogatásával veszünk részt a készületben. Mégis minden egyes adventi időszak új. Mert mi vagyunk mások. Más a helyzetünk, más a társadalmi közeg, ami körülvesz. Más vágyak, más félelmek, más aggodalmak és így más várakozások is megfogalmazódnak a szívünkben, mint ahogyan ez korábban volt. Az elmúlt évek talán éppen a bizonytalanságot erősítik bennünk, társadalmunkban, intézményeinkben, családjainkban. Gondolhatunk itt a pandémiás helyzetre és ennek következményeire. Gondolhatunk azokra az ideológiai, társadalmi változásokra is, amelyek egészen mélyen, egészen élesen és elevenen érintik a férfi–nő kapcsolatot, érintik a családi életet, érintik a gyermeknevelést, érintik az idősekkel való foglalkozásunkat s az idősekről való gondoskodásunkat is. Nem tudjuk kivonni magunkat ezen ideológiai és társadalmi jelenségek hatásai alól. Mégis, ezekkel együtt is, a várakozást akarjuk a szívünkben megerősíteni.

A várakozás jelentősége nem miattunk fontos. Nem a mi vágyaink miatt. Hanem azért, mert az Isten akar találkozni velünk. Az Isten akar érkezni hozzánk. Pontosan abba a szituációba, abba az élethelyzetbe, amiben most vagyunk.

Éppen ezért a várakozásunkban is erősíteni akar Egyházunk, amikor arra bátorít az ünneplés, a liturgikus szövegek, a vallásos cselekedetek gyakorlása által, a családi beszélgetések által, hogy az Isten nem csap be.

Az Isten érkezése bizonyosság számunkra. Úgy, mint akkor, amikor belépett az emberiség életébe, úgy mindennapjaink életébe is kíván belépni. Számunkra ez a belépés mindig találkozást jelent. Embert, gondolatot formáló, lelket erősítő találkozást. Éppen ezért az Úr érkezésének a bizonyossága számunkra biztonságot eredményez. Biztonságot az Úr ígéretében, biztonságot emberségünkben, biztonságot a család életének az erősítésében. Biztonságot abban, hogy keresztény kultúránk ereje nélkül nem tudjuk a jövőt építeni. Számunkra, azon túl, hogy ez megnyugtató, feladatot is kijelölő tapasztalat.

Bátorítok tehát mindenkit, paptestvéreket, családjainkat, ifjúságot, plébániai közösségeket: éljünk az adventi idő adta lehetőséggel, ahol fölkészítjük lelkünket az Úr érkezésére. Mert Ő egészen bizonyosan jön, és biztonsággal akar megajándékozni bennünket. Legyen bátorságunk ehhez.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria