Canterbury Szent Ágoston

Nézőpont – 2009. május 27., szerda | 8:52

Canterbury Ágoston (VI. század első harmada – 604. május 26.) bencés szerzetes Anglia legismertebb szentjeinek egyike. A szigetország keresztény hitre térítése kötődik nevéhez. Az „angolok apostola” 598-ban Canterbury első érseke lett. Ünnepét 1882-ben vették fel a római naptárba, az 1969-es reform helyezte május 27-ére.

Ágostont, aki egy római kolostor perjele volt, 595-ben Nagy Szent Gergely bízta meg azzal, hogy vezesse a pogány Ethelbert országának, a Kenti Királyságnak a keresztény hitre térítésével megbízott délkelet-angliai missziót. Jóllehet már korábban is voltak keresztények a brit szigeteken, a szerzeteseket azért küldték, hogy a szász hódítók utódjai körében hirdessék az evangéliumot, és tovább mélyítsék a kereszténység erejét. A misszió még Kent elérése előtt visszafordult, Ágoston azonban 597-ben Thane szigetén partra szállt, majd az ország központi városába, Canterburybe érkezett.

A római szerzetes konfliktusba keveredett a keltákkal, akik ugyan már évszázadok óta Jézus tanítása szerint éltek, ám a pápától függetlenül alakították hitéletüket. Ágoston természetesen Róma fennhatósága alatt akarta megszervezni a helyi egyházat, Kent népe azonban nem kívánta elfogadni az alávetettséget. Evangelizációjának sikerét nagyrészt annak köszönhette, hogy Ethelbert, aki áttért a keresztény hitre, a misszionáriusokat hagyta szabadon prédikálni, s a városfalon kívül területet biztosított számukra, ahol kolostort alapíthattak.

Ágostont az angolok püspökévé szentelték, 598-ban Canterbury első érseke lett. A király számos alattvalóját megtérítette; a legnagyobb tömeges keresztelésre 597 karácsonyán került sor, amikor a karácsonyi misén több ezer ember vette fel a kereszténységet. 601-ben Gergely pápa további misszionáriusokat, s velük együtt biztató leveleket és ajándékokat küldött az egyháznak. 604-ben Londonban és Rochesterben katolikus püspökségeket alapítottak, s létrehoztak egy iskolát angolszász papok és misszionáriusok képzésére.

Canterbury Ágoston 604-ben halt meg, röviddel ezután szentté avatták.

Eredetileg a mai canterburyi Szent Ágoston-apátság oszlopcsarnokában temették el, később egy apátsági templom sírjába helyezték, ami később zarándokhely lett. Az angol reformáció idején sírját lerombolták, földi maradványai eltűntek.

Ma egy kelta kereszt jelzi Ebbsfleetben, Kent keleti részén azt a helyet, ahol Ágoston partra szállt.

Magyar Kurír