Charles de Foucauld és Marie Rivier szülőhazájából érkezett fiatalokkal találkozott Ferenc pápa

Ferenc pápa – 2022. május 15., vasárnap | 13:01

Charles de Foucauld és Marie Rivier szülőhazájából, Franciaországból a szentté avatásra Rómába érkezett fiatalokat fogadott Ferenc pápa május 14-én. A viviers-i egyházmegye zarándokait arra buzdította, kövessék az újonnan oltárra emelt szenteket, hiszen az életszentség örökségét kapták tőlük, amelyet tovább kell gyarapítani.

Charles de Foucauld, a sivatag szentje, valamint a Mária bemutatásáról nevezett kongregáció alapítója, Marie Rivier mellett a fiatalok elé állította példaképül a pápa a 2019-ben vértanúként boldoggá avatott, szintén francia származású Gabriel Longueville atyát, akit a Szentatya személyesen is ismert Argentínából.

A pápa szerint Longueville atya önmegtagadása és odafigyelése plébániája legszegényebbjeire „példaként szolgált szülőföldje papjai számára” is. Majd hangsúlyozta, hogy a boldogok és a szentek világosan megmutatják a viviers-i egyházmegye termékenységét, hiszen mindhárom említett példakép kötődik ahhoz a vidékhez. A pápa a reményének adott hangot, hogy „az életszentségnek ezt az örökségét” megőrzik és gyarapítják a francia fiatalok.

Ezután a pápa Charles de Foucauld atyáról beszélt. Arra buzdította a fiatalokat, hogy tanulják meg Charles de Foucauld-tól azt az istenélményt, amely arra késztette, hogy jelenlétével evangelizáljon. Ez az evangelizálás tapintatos formája, ami nagyon megterhelő, mert megköveteli a koherens életet, ami azonban összhangban van minden olyan ember törekvésével, akit Isten szeret, és aki valami másra hivatott, mint a mulandó örömök, vagy az azonnali és látható eredmények.

Ferenc pápa arra is bátorította a fiatalokat, hogy keresztény életüket „a három »e«-re, Charles de Foucauld lelkiségének három kulcsszavára alapozzák: evangélium, Eucharisztia, evangelizálás (Évangile, Eucharistie, Évangelisation). Ez a gyakorlatban „Krisztus iskolájának programja”.

Azt javasolta a fiataloknak, hogy tanulják meg az Istenre hagyatkozás imáját – amely Charles de Foucauld írásaiból származik –, és gyakran elmélkedjenek róla, különösen a döntések és az élet keresztjeinek vállalása pillanataiban. „Ily módon beléphettek az Egyház evangéliumi dinamikájába” – mutatott rá a pápa.

Majd szólt Marie Rivier-ről is, akinek a rendje az egész világon elterjedt, és tagjai továbbra is fáradhatatlanul a gyermekeknek, a fiataloknak és a kirekesztetteknek szentelik magukat. „Remélem, hogy Marie Rivier-től, szülőföldetek leányától, aki a gyermekek nevelésének szentelte magát az általa alapított kongregációjával, elnyeritek annak vágyát, hogy megnyissátok a kicsinyek elméjét Isten felé, a másokra való odafigyelés iránt és a teremtett világ csodálatára. Remélem, még sok ilyen kiemelkedő nő születik, akik alázattal és bátran ismertetik meg Isten szeretetét a kicsinyekkel, akik csak tanulni akarnak.”

Végezetül Ferenc pápa azt kívánta a fiataloknak, hogy „az Egyház iránti nagyobb szeretettel hagyják el Rómát”. Kifejtette, hogy a szentté avatás ünnepe „az Egyház egyetemességéről és sokszínű arcáról ad nekik képet, amelyben mindenki az egyetlen Megváltó felé fordul”. Majd annak a reményének adott hangot, hogy Szent Marie Rivier és Szent Charles de Foucauld mindig bátorítás és az inspiráció forrásai lesznek a fiatalok számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria