A család evangélium

Hazai – 2011. január 25., kedd | 14:42

Karácsonykor az egyházmegyékben mindenütt ünnepélyesen megnyitották a Család évét. Az esztendő fő célkitűzéseiről, feladatairól, tematikus programjairól rendeztek fórumot január 21-én és 22-én Veszprémben a hittudományi főiskolán az egyházmegyék családreferenseinek találkozóján.

Köszöntőjében Márfi Gyula érsek hangsúlyozta: a család, a szentségi házasság ma nem tartozik a népszerű, széles körben elfogadott értékek közé. E válság kezdete nem határolható be sem időben, sem térben, s okai szerteágazóak.  Szélsőséges politikai-társadalmi rendszerek adták a családnak az első ütéseket – mondta az érsek. A nemzeti szocializmus soviniszta szemlélete úgy tekintett a nőkre, mint fajszaporító tényezőre, függetlenül a szerelemtől, családtól, Isten törvényeitől. A kommunista irányzat ideálja pedig a dolgozó nő lett, háttérbe szorítva a családanyát. A gyári dolgozó nő a példakép, aki építi a szocializmust, s munkája érdekében egyre kevesebb gyermeket szül. Ezzel kezdődött meg a demográfiai válság, az ország elöregedése. A harmadik ütést a szélsőséges liberalizmus, a „mindent szabad” szemlélete adta, s az el nem köteleződő ember, az önálló nő, a szingli ideáljának előtérbe állítása, ami a család, a házasság válságát tovább mélyíti napjainkban is.

Bíró László családpasztorációért felelős püspök előadásában rámutatott: a család, a házasság válsága az ember válságára, az értékek válságára vezethető vissza. A Család évében ezért az a feladat, hogy a megélt életszentséggel tanúskodjanak a katolikus családok a világban, ezzel is megszólítva a laza kapcsolatokban élőket, a csonka családokat. Fontos, hogy a válsághangulatban is a család örömét sugározzák közösségeikkel, mert a család evangélium, örömhír. Bíró László püspök három feladatot emelt ki, amelyeknek át kell hatniuk a családokat, a családközösségeket, a családpasztorációt, a programtervezést: ünnepeljék a családot, tanúskodjanak a szentségi házasságon alapuló család jövőjéről,  továbbá tudatosítsák környezetükben, hogy a család helyettesíthetetlen érték, nincs alternatívája.

A találkozó első napján a Veszprémi Egyházmegye családpasztorációs csoportja is bemutatkozott, Fekete Gyöngyi vezetésével. Megosztották tapasztalataikat a hosszú évek óta eredményesen megszervezett jegyeskurzusokról, a jegyeskísérés munkájáról, a házaspárok gondozása terén végzett tevékenységükről s az idei évben kitűzött feladataikról. Ezt követően az egyházmegyei családreferensek beszámoltak a Család éve jegyében tervezett programokról.

A második napon Korzenszky Richárd bencés perjel előadást tartott korunk legdrámaibb látleletéről, a csonka családban felnövekvő, apátlan, anyátlan nemzedékről; illetve arról a krízisről, amelyet napjaink értékzavaros szemlélete, a globalizáció, a keresztény értékek kiszorulása és a törtető munka világa okoz, amelyben a családban élő gyermekek sem kapják meg sokszor a kellő szülői szeretetet, odafigyelést, az időt az együttlétre, a lelki kapaszkodót fejlődésükhöz a széteső világban.

A találkozóra két egyházmegye kivételével mindenhonnan érkeztek önkéntes családreferensek. A beszámolókból kiderült, hogy szinte minden egyházmegyében jól működő referensi hálózat tevékenykedik a családok gondozásáért, összefogásáért, lelki töltekezést nyújtó programok szervezéséért; s mindenhol tartanak jegyeskurzust, évente családos lelkinapokat, családtalálkozókat, nyári táborozásokat.

A bemutatkozások során közös célkitűzésként fogalmazódott meg, hogy a programokat úgy kell megszervezni, hogy lehetőség szerint az egyházon kívül állókat is be tudják vonni, megszólítva például a nem szentségi házasságban, laza kapcsolatban vagy csonka családban élőket is. A protestánsokkal együttműködve ökumenikus programokat kell szervezni, így is erősítve a keresztény egységet, miként a közelmúltban, a Biblia évében történt.

A Szombathelyi Egyházmegye képviselői minden résztvevőt megajándékoztak a püspökség által a Család évére elkészített, a Családok imakönyve címet viselő kiadvánnyal.

Fontos célkitűzésként hangzott el, hogy a plébánosok, a püspök ünnepi alkalmakkor együtt és egyenként is részesítsék áldásban a családokat. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe a gyermekek, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja az édesanyák és a várandós kismamák, Szent József napja az édesapák, Szent Anna napja pedig a nagyszülők megáldására kínál alkalmat. Fontos, hogy a referensek, a családcsoportok az abortusz miatt krízisben szenvedőket is karolják fel s az özvegyekről, árvákról se feledkezzenek meg; rendezzenek kerekasztal-beszélgetéseket a fiatalokkal a családi életről, a szexualitásról, a jövőtervezésről; s a családi életre nevelés témakörében próbáljanak eljutni az iskolákba is – fogalmazták meg az országos családreferens-találkozó résztvevői.

Veszprémi Egyházmegye/Toldi Éva/Magyar Kurír

(gj)