Ferenc pápa a Fokoláre Mozgalom tagjaihoz: A válság áldás lehet, a növekedés lehetőségét hordozza

Ferenc pápa – 2021. február 7., vasárnap | 14:57

Február 6-án délelőtt a VI. Pál teremben fogadta a pápa a Fokoláre közösség tagjait, akik a január 24. és február 7. között zajló általános nagygyűlésükön új elöljárót választottak és megvitatták az előttük álló feladatukat. Ferenc pápa a Chiara Lubich által alapított mozgalom tagjaihoz intézett beszédében többek között a krízisben rejlő lehetőségekre hívta fel a figyelmet.

Beszéde elején a Szentatya megköszönte a búcsúzó elnök, Maria Voce értékes szolgálatát, és köszöntötte az újonnan megválasztott Margaret Karram elnököt. „Legyetek hűséges kifejezői az alapítás karizmájának, amelyet teremtő módon kell megvalósítani” – biztatott a pápa, kérve, hogy e teremtőképességhez társítsák a bölcsességet, a mindenki iránt való érzékenységet és az Egyházhoz való hűséget.

Lelkiségeteket a párbeszéd, valamint a kulturális, vallási és társadalmi nyitottság jellemezze; bátran szembesüljetek a problémákkal, mindig az Anyaszentegyház útmutatásait követve – buzdított Ferenc pápa.

A Fokoláre Mozgalom nagygyűlésének tagjaihoz intézett beszédében második témaként a krízis jelentőségét emelte ki a Szentatya. Leszögezte:

nem lehet élni válság nélkül. A válság áldás, hiszen a növekedés lehetőségét rejti magában. Felhívás egy újfajta érettségre, éppen ezért a Szentlélek ideje.

A vezető feladata intézményes síkon a válság kezelése terén azon képességben áll, melynek révén a válság növel, gyarapít, építő módon minden szinten. A Fokoláré lelkiségét következetesség és realizmus kell hogy jellemezze – hangsúlyozta a pápa. – Rendi karizmátok végső célja az egység, ahogy Jézus maga kérte az utolsó vacsora során. Ennek elérése kettős távlatban valósul meg, a renden belül és kívül. Az alapító Chiara Lubich példát adott arra, hogy legyőzzétek az akadályokat, és ne féljetek. Ennek útja a testvéri szeretet, a szegények szolgálata, a közelség.

Ferenc pápa a közösségen belüli egység megteremtésének útjaként a szinodális utat ajánlotta a Mozgalom tagjainak. Végül pedig arra kérte őket, hogy lelki hagyományuknak megfelelően a kereszten elhagyatott Jézusra figyeljenek, aki a szeretet legnagyobb mértékét mutatja meg.

Tegyetek erről örömteli tanúságot, miként a mosoly a mozgalom állandó jellemzője – kérte a Szentatya a Fokoláré Mozgalom nagygyűlésének tagjaihoz intézett beszédében.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fozó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria