Ferenc pápa látogatást tett a római lengyel közösségnél – VIDEÓVAL

Ferenc pápa – 2014. május 5., hétfő | 12:17

A Szent Szaniszló-templomban a római lengyel közösség hálát adott II. János Pál pápa szentté avatásáért. Az eseményről a Vatikáni Rádió tudósított.

„Mi is készen állunk arra, hogy kövessük a kínszenvedés és a kereszt útját?” – ezt a kérdést tette fel a pápa május 4-én reggel a római lengyel közösségnek, amely a Velence tértől nem messze található Szent Szaniszló-templomban gyűlt össze. A pápa látogatására a II. János Pál szentté avatásáért mondott hálaadó mise adott alkalmat. A kicsiny, de élénk római lengyel közösség nagy meghatottsággal fogadta Ferenc pápát, hiszen az egy héttel ezelőtti szentté avatási szertartás még élénken él minden hívő emlékezetében.

A Szentatya utalt rá, hogy II. János Pál pápa több mint 80 alkalommal kereste fel ezt a templomot Róma központjában.

„Mindig jött, életének és hazájának, Lengyelország életének különböző pillanataiban. Péter utóda a közösség biztos, szilárd pontja, mert Krisztusra, a sziklára épül. Ilyen volt II. János Pál, valódi kőszikla, amely szorosan kapcsolódott a nagy sziklához. Nem veszítette el a reményt, mert hite és reménye Istenben gyökerezett.

Ti, kedves testvérek egy olyan nép tagjai vagytok, amely sokat szenvedett történelme során. A lengyel nép jól tudja: ahhoz, hogy bejussunk a dicsőségbe, át kell haladnunk a kínszenvedésen és a kereszten. Nem azért tudja, mert tanulta, hanem azért, mert megélte ezt. Szent II. János Pál mint szülőföldjének méltó fia ezt az utat követte példaadóan. Istentől kapta meg a teljes önkiüresítést, ezért teste a reménységben nyugszik. És mi? Készen állunk arra, hogy kövessük ezt az utat? Ti, kedves testvérek, akik ma a római lengyel közösséget alkotjátok, akarjátok követni ezt az utat?” – tette fel a kérdést a Szentatya.

A pápa emlékeztetett rá, hogy vándorok vagyunk ugyan, de nem cél nélkül bolyongók. „Úton vagyunk, de tudjuk, hogy hová megyünk. A kóborlók nem tudják. Zarándokok vagyunk, nem csavargók” – emlékeztetett II. János Pál kifejezésére Ferenc pápa.

„Mi is feltámadt vándorokká válhatunk, ha Jézus szava felmelegíti szívünket, Eucharisztiája megnyitja szemünket a hitnek, táplál bennünket reménységgel és szeretettel. Mi is haladhatunk szomorú és kétségbeesett testvéreink mellett, és felmelegíthetjük szívüket az evangéliummal, megtörhetjük velük a testvériség kenyerét” – mutatott rá a Szentatya.

A római lengyelek közössége Ferenc pápának adományozott egy Irgalmas Jézus-kegyképet. A Szent Szaniszló-templom 1982-ben nyerte el a lengyelek nemzeti plébániája címet és az évek során sokak számára fontos vonatkozási ponttá vált, különös tekintettel a bevándorlókra. Mielőtt elhagyta volna a templomot, a pápa köszöntötte a híveket, megköszönte részvételüket és külön üdvözölte a hajléktalanok egy csoportját.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria