Ferenc pápa: Ne zárjuk be Istent saját sémáinkba, ne csináljunk magunknak tetsző Istent!

Ferenc pápa – 2022. december 11., vasárnap | 19:31

A Szentatya december 11-én, advent harmadik vasárnapján a napi evangéliumból kiindulva arra biztatta a déli Úrangyala elimádkozására egybegyűlt híveket, hogy vizsgálják felülről az Istenről és felebarátaikról kialakított képüket, és vessék el merev sémáikat és előítéleteiket.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közöljük.

Kedves testvéreim, áldott vasárnapot!

Advent harmadik vasárnapjának evangéliuma a börtönben raboskodó Keresztelő Jánosról szól, aki elküldi tanítványait, hogy kérdezzék meg Jézust: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” (Mt 11,4). Jánosban ugyanis, amikor Jézus cselekedeteiről hallott, kétségek ébredtek, hogy valóban ő-e a Messiás vagy sem. Ő egy szigorú Messiást képzelt el, olyat, aki eljön, hatalommal igazságot szolgáltat, és megbünteti a bűnösöket. Most viszont Jézus szavai és gesztusai együttérzésről tanúskodnak mindenki felé, tetteinek középpontjában a megbocsátó irgalom áll, aminek következtében „a vakok újra látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt” (Mt 11,5). Jót tesz azonban nekünk, ha elidőzünk Keresztelő János eme válságánál, mert számunkra is mondhat valami fontosat.

A szöveg hangsúlyozza, hogy János börtönben van, és ez a fizikai helyen túl arra a belső állapotra irányítja gondolatainkat, amelyet átél: a börtönben sötétség van, nincs lehetőség tisztán látni és a falakon túlra tekinteni. Keresztelő János ugyanis már nem képes felismerni Jézust mint a várt Messiást. Kétségek gyötrik, és elküldi tanítványait, hogy megbizonyosodjanak: „Menjetek, és nézzétek meg, ő-e a Messiás vagy sem.” Meglepődtünk, hogy ez épp Jánossal történt, aki megkeresztelte Jézust a Jordánban, és tanítványai előtt Isten Bárányaként mutatott rá (vö. Jn 1,29). Ez azt jelenti, hogy

még a legnagyobb hívő is átmegy a kétségek alagútján. És ez nem rossz dolog; ellenkezőleg, néha elengedhetetlen a lelki növekedéshez:

segít megérteni, hogy Isten mindig nagyobb, mint amilyennek mi képzeljük; cselekedetei meglepők, mások, mint amilyenekre számítottunk; tettei másfélék, mindig felülmúlják szükségleteinket és várakozásainkat; s ezért sosem szabad abbahagynunk, hogy keressük őt és megtérjünk az ő igazi arcához. Egy nagy teológus azt mondta, hogy Istent „lépésről lépésre kell újra felfedezni… néha azt gondolva, hogy elveszítettük” (Henri de Lubac: Isten útjain, Vigilia, Budapest, 1995, 103). Ezt teszi a Keresztelő is: kétségek között még mindig keresi őt, kérdezi, „vitatkozik” vele, végül újra felfedezi őt. János, akit Jézus az asszonytól születettek közül a legnagyobbnak nevezett (vö. Mt 11,11), röviden arra tanít bennünket, hogy ne zárjuk be Istent saját sémáinkba. Mindig leselkedik ránk ez a veszély, ez a kísértés: hogy magunknak tetsző Istent csináljunk, hogy aztán használhassuk. Isten valami más!

Testvéreim, néha mi is ilyen helyzetben találjuk magunkat, egy belső börtönben, és képtelenek vagyunk felismerni az Úr újdonságát, talán annak a feltételezésnek vagyunk a foglyai, hogy már mindent tudunk róla.

Kedves testvéreim, sosem tudunk mindent Istenről, soha!

Talán egy hatalmas Isten van a fejünkben, aki azt tesz, amit akar, ahelyett, hogy az alázatos szelídség, az irgalom és a szeretet Istene lenne, aki mindig úgy működik életünkben, hogy tiszteletben tartja szabadságunkat és döntéseinket. Talán mi is megkérdezhetnénk tőle: „Tényleg te vagy az Isten, ilyen egyszerűségben, aki eljön, hogy megmentsen bennünket?” Valami hasonló történhet velünk a testvéreinkkel kapcsolatban is: megvannak a saját elképzeléseink, előítéleteink, és lemoshatatlan címkéket ragasztunk másokra – különösen azokra, akiket magunktól különbözőnek tartunk. Az advent tehát a látásmódok megváltoztatásának időszaka, amikor engedjük, hogy Isten irgalmasságának nagysága ámulatba ejtsen bennünket. Meglepődés: Isten mindig ámulatba ejt bennünket! (Láttuk, nemrég Az Ő képmására [A Sua immagine] című műsorban az ámulatról beszéltek). Isten mindig ámulatot kelt benned. Az advent olyan időszak, amikor a kisded Jézusnak jászlat készítve újból megtanuljuk, ki a mi Urunk; olyan időszak, amikor felhagyunk bizonyos gondolkodási sémáinkkal, bizonyos, Istennel és testvéreinkkel szemben táplált előítéleteinkkel.

Az advent olyan időszak, amikor ahelyett, hogy magunknak kívánt ajándékokon gondolkodnánk, vigasztaló szavakat és gesztusokat adhatunk a sebzetteknek, ahogyan Jézus tette a vakokkal, a süketekkel és a bénákkal.

A Szűzanya fogjon kézen bennünket – mint egy édesanya – a karácsonyi készülődés e napjaiban, és segítsen nekünk, hogy fel tudjuk ismerni a Gyermek kicsinységében az eljövendő Isten nagyságát.

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap a brazíliai Barbacenában boldoggá avatták Isabel Cristina Mrad Campost. Ezt a fiatal nőt 1982-ben, húszéves korában a hit iránti gyűlöletből meggyilkolták, mert védelmezte női méltóságát és a tisztaság értékét. Hősies példája különösen a fiatalokat ösztönözze arra, hogy nagylelkű tanúságot tegyenek hitükről és az evangéliumhoz való ragaszkodásukról. Tapsoljuk meg az új boldogot!

Fájdalommal és aggodalommal követem a Dél-Szudánból érkező híreket az elmúlt napok erőszakos összecsapásairól. Imádkozzunk az Úrhoz a békéért és a nemzeti megbékélésért, hogy megszűnjenek a támadások, és hogy a civil lakosságot mindig tiszteletben tartsák.

Ma van a hegyek világnapja, amely arra hív bennünket, hogy felismerjük ennek a csodálatos erőforrásnak a jelentőségét a bolygó és az emberiség élete szempontjából. Az idei téma, „A nők hegyeket mozgatnak” – ez igaz, a nők hegyeket mozgatnak! –, emlékeztet bennünket a nők szerepére a környezetvédelemben és a hegyek közt élő népek hagyományainak megőrzésében. A hegyek közt élő emberektől közösségi érzést és együttjárást tanulunk.

Köszöntelek mindannyiatokat, akik Rómából, Olaszországból és a világ sokféle tájáról érkeztetek. Külön is köszöntöm a barcelonai, valenciai, alicantei, bejrúti, kairói, mexikói és lengyel híveket. Köszöntöm az olaszországi tanzániai katolikus közösséget; a terni, Panzano in Chianti-i, perugiai, Nozza di Vestone-i egyházközségi csoportokat; az Alpini di Roma kórust; és az Olaszország legszennyezettebb területein élő lakosok képviselőit, akik igazságos megoldást követelnek a szennyezett környezetből eredő súlyos problémáikra és betegségeikre.

Szeretném szívélyes üdvözletemet küldeni a padovai Due Palazzi börtön fogvatartottjainak: szeretettel üdvözöllek benneteket!

Most pedig megáldom a „Bambinelli”-t, vagyis a Kisded Jézust ábrázoló szobrocskákat, amelyeket ti, kedves gyermekek és fiatalok, idehoztatok, és amelyeket otthon majd a jászolba fogtok tenni. Biztatlak benneteket, hogy imádkozzatok a jászol előtt, hogy az Úr születése hozza el a béke sugarát a gyermekek számára az egész világon, különösen azok számára, akik a háborúban szörnyű és sötét napokat kénytelenek megélni, az ukrajnai háborúban, mely annyi életet, annyi életet és annyi gyermeket pusztít el. Tehát most áldást adok a Kisded Jézust ábrázoló szobrocskákra [megáldja őket].

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, és jó utat Jézus születése felé! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican.va

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria