Ferenc pápa októberben szentté avatja John Henry Newmant

Ferenc pápa – 2019. július 1., hétfő | 16:45

A Szentatya július 1-jén bejelentette, hogy az Amazóniával foglalkozó őszi szinódus időszakában, október 13-án szentté avatja John Henry Newman angol bíborost, továbbá az olasz Giuseppina Vannini nővért, az indiai Mariam Theresia Chiramel Mankidiyan nővért, a brazil Dulce Lopes Pontes nővért és a svájci harmadrendi ferencest, Marguerite Bays-t.

Ferenc pápa vezette ma délelőtt a szenttéavatási ügyekben megtartott rendes nyilvános konzisztóriumot az Apostoli Palota Kelemen termében.

Bejelentése szerint az október 13-án tartandó szenttéavatási szertartás keretében az oltár dicsőségére emelik John Henry Newman bíborost, angol teológust, a Néri Szent Fülöp Oratórium angliai alapítóját, aki 1890-ben hunyt el; Giuseppina Vannini nővért, a Szent Kamill Leányai kongregáció alapítóját, aki 1911-ben halt meg; Mariam Theresia nővért, a Szent Család Nővérei kongregáció alapítóját, aki 1926-ban tért vissza a mennyei Atya házába; Dulce Lopes Pontes nővért, az Isten Anyja Szeplőtelen Fogantatása Misszionáriusai (SMIC) kongregáció tagját, aki 1992-ben hunyt el, továbbá Marguerite Bays-t, aki harmadrendi ferencesként élte életét 1897-ig.

*

John Henry Newman 1801-ben született Londonban. Fiatalkorában az anglikán egyház felszentelt diakónusa volt. Egy intenzív elmélkedési és imaidőszakot követően – felismerve, hogy a római egyház Jézus Krisztus tanításainak igazi őrzője – katolikus hitre tér. Élete zarándokút volt az igazság felé. Írásaiban saját megtérésének útját a vihar utáni kikötéshez hasonlítja: „Megtérésem pillanatában nem voltam tudatában annak az intellektuális és morális változásnak, ami elmémben lejátszódott. Nem tűnt úgy, hogy a kinyilatkoztatás alapvető igazságaiban szilárdabb hittel rendelkezem vagy hogy jobban ura lennék magamnak; buzgóságom nem növekedett; de az volt a benyomásom, hogy egy viharos átkelés után révbe értem; ezért a boldogságom attól kezdve egészen mostanáig változatlan maradt.”

1847-ben szentelték pappá, majd létrehozta a Néri Szent Fülöp Oratóriumot Angliában. XIII. Leó pápa bíborossá kreálta. 1890-ben hunyt el. XVI. Benedek pápa avatta boldoggá 2010. szeptember 19-én Birminghamben. A boldoggá avatást megelőző este Londonban tartott imavirrasztáson XVI. Benedek pápa felidézte az angol teológus tanításait: „Newman élete arra tanít minket, hogy az igazság, az intellektuális tisztesség és a hiteles megtérés iránti szenvedélynek nagy ára van. Az igazságot, amely szabaddá tesz bennünket, nem tarthatjuk meg magunknak; tanúságtételt igényel, és arra van szükség, hogy mások is meghallják. Végső soron meggyőző ereje önmagából fakad, nem pedig az emberi ékesszólásból vagy a kényelmes érvelésekből.”

A boldoggáavatási szentmisén, 2010-ben XVI. Benedek pápa kiemelte: Newman bíboros „megélte a papi szolgálat mélyen emberi oldalát a birminghamiek áldozatos szolgálatában azokban az években, amelyeket az általa alapított oratóriumban töltött. Látogatta a betegeket és a szegényeket, vigasztalta az elhagyatottakat, gondját viselte a börtönben levőknek. (...) Nem meglepő, hogy halála után ezrek álltak végig az utcák mentén, amikor földi maradványait temetkezési helyére szállították.”

Newman bíboros mottójára utalva – „A szív a szívhez szól” – XVI. Benedek kifejtette: ez a mottó „lehetővé teszi, hogy behatoljunk a keresztény élet megértésébe, ami hivatás az életszentségre, és amit úgy tapasztalunk meg mint a szív intenzív vágyát arra, hogy bensőséges szeretetközösségre lépjünk Isten Szívével”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria