Ferenc pápa: Wojtyła pápa továbbra is inspirál bennünket rendkívüli életszentségével

Ferenc pápa – 2014. április 25., péntek | 19:38

A Telewizja Polska (TVP) április 24-én este tűzte műsorára azt a videóüzenetet, amellyel Ferenc pápa fordult Boldog II. János Pál szentté avatása alkalmából a lengyelekhez. A Vatikáni Rádió tudósítása.

„II. János Pál kedves honfitársai!” – kezdte üzenetében a pápa.

Közeleg annak a nagy embernek és pápának szentté avatása, aki II. János Pál néven került be a történelembe. Örülök, hogy kihirdethetem életszentségét az isteni irgalmasság következő vasárnapján, húsvét nyolcadának lezárásakor. Isten népe minden tagjával együtt hálás vagyok II. János Pálnak fáradhatatlan szolgálatáért, lelki vezetéséért, azért, hogy bevezette az egyházat a hit harmadik évezredébe, és hálás vagyok életszentségről tett rendkívüli tanúságáért.

XVI. Benedek pápa három évvel ezelőtt, II. János Pál boldoggá avatásának napján hangsúlyozta, hogy azt, amit II. János Pál kért mindenkitől, vagyis, hogy ne féljen, és tárja szélesre a kapukat Krisztus előtt, ő maga elsőnek tette meg: „Megnyitotta Krisztus előtt a társadalmat, a kultúrát, a politikai és gazdasági rendszereket, egy óriás erejével megváltoztatott olyan tendenciákat, amelyek látszólag visszafordíthatatlanok voltak. Ereje Istentől származott.

Tanúságtételével a hitről, a szeretetről, az apostoli bátorságról, amelyet nagy humánus energia kísért, a lengyel nemzet példás fia a világ minden keresztényének segített abban, hogy ne féljen kereszténynek mondani magát, ne féljen az egyházhoz tartozni, az evangéliumról beszélni. Egyszóval: segített nekünk, hogy ne féljünk az igazságtól, mert az igazság a szabadság biztosítéka” (XVI. Benedek pápa homíliája, 2011. május 1.)

Én teljesen azonosulok ezekkel a szavakkal – mondta videóüzenetében Ferenc pápa. Mindnyájan tudjuk, hogy mielőtt bejárta volna a világot, Karol Wojtyła hazájában, Lengyelországban növekedett Krisztus és az egyház szolgálatában. Ott formálódott szíve, amely később „egyetemes méretekre tágult”: szívében helyet talált minden nemzet, nyelv és kultúra. II. János Pál mindene lett mindenkinek.

Köszönetet mondok a lengyel népnek és a lengyel egyháznak II. János Pál személyében kapott ajándékért. Mindnyájunkat gazdaggá tett pápasága. II. János Pál továbbra is ihletet ad számunkra. Inspirációt merítünk szavaiból, írásaiból, gesztusaiból, szolgálatának stílusából. Erőt ad szenvedése, amelyet hősies reménnyel élt meg. Inspirál bennünket az, hogy teljesen átadta magát Krisztusnak, az ember Megváltójának és Isten Anyjának.

A lengyel püspökök közelmúltban végzett apostoli ad limina látogatásakor hangsúlyoztam, hogy az egyház Lengyelországban továbbra is a hit, az ima, a karitatív szeretet és a keresztény gyakorlat nagy lehetőségeivel rendelkezik. Rámutattam azokra a lelkipásztori kihívásokra is, mint a család, a fiatalok, a szegények, továbbá a papi hivatások, az Istennek szentelt életre szóló meghívás kérdése. Remélem, hogy II. János Pál pápa szentté avatása és XXIII. Jánosé is, újabb lendületet ad hazátok helyi egyházának a mindennapi életben és a kitartó munkában. Örülök annak a ténynek, hogy, ha Isten is úgy akarja, két év múlva, első alkalommal meglátogatom országotokat a 2016-os ifjúsági világnap alkalmából.

Mindenkit arra buzdítok, hogy mélyen élje át Boldog II. János Pál és Boldog XXIII. János szentté avatását. Néhányan közületek eljönnek Rómába, de a tömegtájékoztatási eszközök révén nagyon sokan részt vehetnek ezen a nagy eseményen. Ezért már ma szeretnék köszönetet mondani az írott sajtó, a rádió, a televízió munkatársainak az április 27-i szentté avatással kapcsolatos szolgálatukért.

Üdvözlöm II. János Pál minden honfitársát, azokat is, akik nem tartoznak a katolikus egyházhoz. Mindnyájukat szívemben hordozom. Isten áldjon meg mindannyiatokat – búcsúzott a pápa a lengyel nézőktől videóüzenetében.

Magyar Kurír