Helyezések és kinevezések a ferenceseknél

Megszentelt élet – 2014. június 30., hétfő | 17:51

A Ferences Sajtóközpont tájékoztatása

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetése minden tavasszal átgondolja, ki hol és milyen feladattal folytassa augusztustól szerzetesi szolgálatát. Az idei helyezések és kinevezések, amelyek augusztustól érvényesek, több szerzetest és intézményt érintenek, mint egy átlagos évben, hiszen húsvét után választókáptalant tartottak, és a rend élén is vezetőváltás történt.

A ferencesek hazánk legnépesebb férfi szerzetesrendje 110 taggal, közülük 90-en papok. 14 rendházban élnek, 18 templomban, 6 oktatási, 3 szociális és 4 kulturális intézményben teljesítenek szolgálatot. Az átlag életkor 50 év alatt van.

A rendi szabályzat szerint bizonyos pozíciók – például a házfőnöki és a vezetőségi megbízatások – meghatározott időtartamra szólnak. A házfőnökök most sok helyen cserélődnek. Budán, a Margit körúton Horváth Achillest Komáromi Előd váltja, aki eddig Esztergomban töltötte be ezt a funkciót. Esztergomban az új házfőnök Lovász Rajmund. Pasaréten Berhidai Piusz házfőnököt (aki egyben növendék magiszter is) Fejes Antal váltja. Pesten, a Ferenciek terén Reisz Pált Tokár János, eddigi esztergomi gimnáziumigazgató követi a rendház élén, illetve templomigazgatóként. Pál atya augusztustól a sümegi házat vezeti. Az esztergomi gimnázium új igazgatója Bécser Róbert, aki mostanáig a Szent Angéla Gimnáziumot vezette. Szegeden Kiss Didák helyett az új gvardián Wertheim Mátyás, aki továbbra is alsóvárosi plébános marad. Didák testvér a rózsadombi rendházba költözik és a Szent Angéla Gimnáziumban lesz tanár. A szentendrei gimnázium új igazgatója Frész Timóteus. Lukovits Milán, az eddigi igazgató továbbra is a tantestület tagja marad. Itt az új házfőnök Kovalcsik Cirill. Szécsényben Varga Kapisztránt a házfőnöki és a novícius magiszteri tisztségekben Berhidai Piusz váltja.

A magyar provincia kárpátaljai missziójának új vezetője Magyar Gergely korábbi provinciális. Bán Jónás eddigi gvardián Nagyszőlősről Budára költözik és Horváth Achilles helyett ő az új Margit körúti plébános. Achilles atya Szombathelyen vezeti a jövőben a ferences plébániát. A rózsadombi Tövis utcai templom új igazgatója Kiss Menyhért. Elődje, Frajka Félix pasaréti lelkipásztorként folytatja szolgálatát. Zalaegerszegen továbbra is Ocsovai Grácián a házfőnök és a plébános, Pasaréten Lendvai Zalán marad a plébános, és Szentkúton sincs változás, Kálmán Peregrin kegyhelyigazgatóként és házfőnökként szolgálja ezután is a közösséget.

Változást jelent a rend életében az is, hogy az új tanévtől világi igazgató áll a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium élén, továbbá hogy Jászberényben a ferencesek átvesznek egy korábban alapítványi formában működő szakiskolát és a hozzá kapcsolódó esti gimnáziumot.

Magyar Kurír