Katolikus pappá szenteltek három anglikán püspököt

Kitekintő – 2011. január 18., kedd | 8:27

Londonban katolikus pappá szenteltek három anglikán püspököt, és személyi ordinariátust állítottak fel a katolikus egyházba lépő volt anglikánok számára.

A Hittani Kongregáció január 15-i dátummal személyi ordinariátust (püspökséget) állított fel azoknak a lelkipásztoroknak és híveknek, akik elhagyják az angol anglikán egyházat, a Church of Englandot (az anglikán egyház valójában különálló anglikán egyházakból áll, amelynek a Church of England az anyaegyháza, élén a canterbury prímással, és az egyházakat az Anglikán Közösség nevű nemzetközi szervezet tömöríti) hogy teljes és látható közösségre lépjenek a katolikus egyházzal. Ezzel egyidejűleg az új szervezet első ordináriusává XVI. Benedek kinevezte Keith Newton atyát. Ő egyike annak a három anglikán püspöknek, akit szombaton délelőtt Londonban a westminsteri apátsági templomban katolikus pappá szentelt Vincent Nichols érsek, az angliai és walesi katolikus püspöki konferencia elnöke. Az alkalomra elküldte üzenetét William Joseph Levada bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa. Az üzenetben, amelyet felolvastak a papszentelő szentmisén, Levada bíboros tolmácsolja a pápa szívből jövő áldását, továbbá nagy örömmel köszönti a katolikus egyház három új papját, akiket „barátainak” nevez: Andrew Burnham, John Broadhurst és Keith Newton atyákat. A bíboros angol nyelvű üzenetében emlékeztet arra is, hogy a most létesített személyi ordinariátus védőszentje a nemrég boldoggá avatott Henry Newman bíboros.


Az új személyi ordinariátus olyan kánonjogi struktúra, amely lehetőséget ad az anglikán egyházból a katolikus egyházba lépő személyeknek arra, hogy teljes közösségben legyenek a katolikus egyházzal, ugyanakkor azonban megőrizhetik anglikán örökségük sajátságos elemeit. A Walsingham-i Miasszonyunkról elnevezett személyi ordinariátus az első ilyen jellegű intézmény, amelynek szerepe az, hogy gyakorlati szempontból lehetővé tegye anglikán lelkészek és hívek számára a katolikus egyházzal való teljes és látható közösséget. Ezideig mintegy ötven anglikán pap és püspök, és néhány száz hívő kérte visszatérését a katolikus egyházba, akiket most a három új katolikus pap készít fel erre a lépésre megfelelő katekézissel. A személyi ordinariátus létesítése megfelel az Anglicanorum coetibus apostoli konstitúciónak, amelyet XVI. Benedek pápa 2009. november 4-én hagyott jóvá éppen azzal a céllal, hogy anglikán papok és hívek csoportja a katolikus egyházhoz csatlakozhasson.

A szervezet első ordináriusává a pápa az 58 éves, most pappá szentelt Keith Newtont nevezte ki, aki 2002 óta az anglikán közösség püspöke volt és 35 éven át szolgált az anglikán egyházban. A Hittani Kongregáció közleménye leszögezi: tanbeli okok miatt a katolikus egyház nem engedi meg nős papok püspökké szentelését. Ám bizonyos körülmények között megengedi nős anglikán papok katolikus pappá szentelését, éppen az említett apostoli konstitúció értelmében. Keith Newton, az első ordinárius is nős férfi és három gyermekes családapa. Ennél fogva papként kormányozza az ordinariátust, amely területen kívüli egyházmegyéhez hasonlítható. Jóllehet a hívek feletti joghatósága hasonló a püspökéhez, közvetlenül nem szentelhet papokat és püspököket egyháza tagjai között. Az említett papok családtagjai is beléptek a katolikus egyház teljes és látható közösségébe ez év január elsejével.

A Hittani Kongregáció nyilatkozta megállapítja, hogy az új struktúra szabályai összeférnek az ökumenikus párbeszéddel, amely továbbra is prioritás a katolikus egyház számára. Az apostoli konstitúció közzététele és az ordinariátus létesítése különböző anglikán csoportok ösztönzésére történt, amelyek kijelentették, hogy osztoznak a közös katolikus hitben, amint azt a katolikus egyház katekizmusa meghatározza.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

***

Az anglikán egyház sajátosságairól a következő cikkeinkből tájékozódhat: