Két püspök is ellátogatott az Amerikai Egyesült Államok keleti partján élő magyarokhoz

Külhoni – 2019. június 19., szerda | 16:31

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök az Egyesült Államok keleti partján élő magyar katolikusokat kereste fel legutóbbi tengerentúli útja során. Június 15-én a New Jersey állambeli Passaicba látogatott, ahol a Szent István király magyar plébánia közössége fogadta. Balogh László helyi plébániai kormányzó számolt be az eseményről.

Miután Cserháti Ferenc a passaici Third Ward Parkban, a magyar szabadságharcosok emlékművénél lerótta tiszteletét a hősök előtt, június 15-én, szombaton Juhász Imre New Brunswick-i magyar lelkész meghívására az ottani Szent László-egyházközségbe érkezett. A püspök a plébánia közösségi termében találkozott a hívekkel. A beszélgetés főleg az ifjúságpasztoráció kihívásairól, az ifjúság megszólításáról, a magyar katolikus közösségbe való meghívásáról, a hit továbbadásáról szólt, de sok más aktuális téma is felmerült. A kérdésekre válaszolva a püspök hangsúlyozta az egyházközség missziós küldetését, a missziós lelkület fontosságát és azt, hogy ez a misszió a családban kezdődik.

Cserháti Ferenc vasárnap ünnepi szentmisét mutatott be a passaici Szent István-templomban. A 116 éves épületet megtöltötte a hívők közössége, közülük sokan legalább egy órát utaznak, hogy részt vehessenek a vasárnapi magyar szertartáson. A passaici közösség tagjain kívül a szomszédos New Brunswickból, New Yorkból, valamint Pennsylvaniából érkeztek a misére, illetve a garfieldi cserkészek és a Szent László Lovagrend tagjai is eljöttek.

A szentmise nemcsak azért volt különleges, mert főpapi mise volt, hanem azért is, mert Csete Iván, a New York-i magyarok lelkésze mellett Cserháti Ferenccel koncelebrált Artur Serratelli patersoni püspök, aki az egyházközség megyéspüspöke is. A szertartás elején Balogh László, a passaici egyházközség nemrégiben kinevezett plébánosa köszöntötte a két püspököt.

A külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök szentbeszédében az egyházi ünnep kapcsán a Szentháromság titkáról elmélkedett. A Szentháromság egy Isten személyein keresztül igyekezett megmutatni a hittitkot, amit nem tudunk kellőképpen felfogni a maga valóságában. Rámutatott: Az isteni személyek fogalma segít megsejteni Isten életének titkát. Azt, hogy Isten mindig értünk van: szeret minket, és szíve értünk dobog. A Szentháromság egy Isten annyira Szent és Egy, hogy ez az ősegység, őserő vonz bennünket, hasonlóképpen az ismert fekete lyukhoz a planetáris világból, csak itt nem a gravitáció, hanem Isten szeretete a vonzerő, amely nem kényszerít: elfogadhatjuk, vagy elutasíthatjuk. Ha az ember elfogadja ezt a vonzást, akkor Isten Lelkétől megkapja az ő ajándékait. „Minden botrány, híresztelés, propaganda, rágalom és támadás ellenére az Egyházban ma is él tovább és tevékenykedik az újjászületés, a jótanács, és az erősség lelke, Krisztus Lelke, a Vigasztaló Szentlélek, a bölcs eligazító, az igazi tudás, értelem, és nem utolsósorban a helyes önismeret és magatartás, az istenfélelem és jámborság Lelke” – fogalmazott a külföldi magyarok püspöke.

A szentmise végén arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák, segítsék plébánosuk közösségépítő és lelkipásztori munkáját. Az otthoni paphiány miatt nehéz lelkipásztort találni erre a szép, de nehéz feladatra. Arra biztatta őket, tegyenek meg mindent azért, hogy még évek múlva is sok utóda látogathassa meg a passaici magyar katolikus közösséget.

A szentmise után a plébános ünnepi fogadásra hívott mindenkit az egyházközség Mindszenty Dísztermébe, ahol a Szent István Egyházközség Lant és Toll Hagyományőrző Csoportjának énekes előadása után a Schachinger család táncbemutatója következett.

Az ünnepi fogadást követően Cserháti Ferenc megbeszélést folytatott Lendvai-Lintner Imrével, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnökével, Kerekes Judittal, az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójának elnökével, valamint a New York-i magyar katolikus közösség több tagjával.

Forrás és fotó:  Szent István Magyar Egyházközség

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria