Lwanga Szent Károly és vértanútársai

Nézőpont – 2010. június 3., csütörtök | 14:00

Június 3-án az ugandai vértanúkról emlékezik meg az egyház. Az ugandai király 1886–87-ben kivégeztette a hitéhez ragaszkodó Lwanga Károlyt és 21 hitvalló társát. Az afrikai egyház első vértanúit 1964-ben avatták szentté.

Lwanga Károly 1865-ben született Ugandában. Húszéves korában keresztelkedett meg.

A francia misszionárius fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett Ugandába; szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők ellenük fordították Mtesa királyt, ezért el kellett hagyniuk az országot. Mtesa utóda, Mwanga király 1884-ben visszahívta az atyákat. Az udvarban voltak keresztények, köztük Lwanga Károly is, az apródok vezetője. A keresztények ellen hangolt király kihirdette elhatározását, hogy mindazokat, akik imádkoznak, megöleti. Károly maga köré gyűjtötte imádságos virrasztásra azokat, akik hűségesek voltak a hitükhöz, így készültek a vértanúságra. A közöttük lévő katekumeneket levizsgáztatták és megkeresztelték. Amikor másnap a király felszólította az imádkozókat, hogy álljanak a fal mellé, Károly volt az első, aki kilépett a sorból, és odaállt a nádból font falhoz. Társai követték.

Mwanga király Károlyt és 12 társát elevenen elégettette, amiért hitükhöz ragaszkodva nem engedelmeskedtek neki. Károlyt 1886. június 3-án, a többi 21 keresztényt 1886 májusa és 1887 januárja közötti időben végezték ki. Õk az afrikai egyház első vértanúi.

A huszonkét ugandai vértanút XV. Benedek pápa 1920-ban avatta boldoggá. XI. Piusz pápa 1934-ben Lwanga Károlyt az Actio Catholica és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. VI. Pál pápa 1964. október 18-án, a II. Vatikáni Zsinat harmadik ülésszakán avatta szentté a vértanúkat. 

Magyar Kurír