Mai evangélium – 2021. augusztus 1.

Napi Evangélium – 2021. augusztus 1., vasárnap | 0:01

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Jn 6,24–35

Abban az időben amikor a nép nem találta Jézust, sem a tanítványait, bárkába szálltak, és elmentek Kafarnaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor a tó túlsó partján megtalálták, megkérdezték tőle: „Mester, mikor jöttél ide?”

„Bizony, bizony, mondom nektek – felelte Jézus –, nem azért kerestetek, mert csodajeleket láttatok, hanem mert ettetek a kenyérből és jóllaktatok. Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek, - őt ugyanis az Atya igazolta.”

Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”

„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”

De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.”

Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.”

Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”

„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria

Csodálatos kenyérszaporítás – Lotz Károly festménye a pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájának északi falán. | Fotó: Loósz Róbert