Média az egyházban, egyház a médiában – konferencia

Kultúra – 2005. szeptember 2., péntek | 13:42

A Keresztény Közéleti Akadémia (KKAA) „Média az egyházban, egyház a médiában” címmel tudományos tanácskozást rendez október 1-jén a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia épületében, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kommunikáció Intézete, valamint a Hullámhír Kommunikációs Iroda közreműködésével.

 

 

A konferencia témája: Kommunikációs kihívások a Magyar Katolikus Egyház XXI. századi működésében.

Helyszín: Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 42.


Program:

I. Egyház a kommunikációban, kommunikáció az egyházban – egyházi stratégiák és társadalmi környezet

9.10–9.30 – Megnyitó
Dr. Kránitz Mihály, a Keresztény Közéleti Akadémia Alapítvány elnöke, Dr. Tóth Pál, PPKEBTK Kommunikáció Intézetének mb. vezetője, Pintér Attila, a Hullámhír Kommunikációs Iroda ügyvezető igazgatója

9.30–10.00Kommunikációs stratégiák a Magyar Katolikus Egyházban a XXI. században
(a modern kommunikáció szerepe és helye az Egyházban, kommunikációs paradigmák, társadalmi küldetés; evangelizáció, pasztoráció és a kommunikáció összefüggései).

Dr. Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára

– a Magyar Katolikus Egyház helye és szerepe a magyar nemzet, a magyar állam, és a tágabban értelmezett magyar társadalom vonatkozásában
– az Egyház kommunikációs stratégiájának bemutatása
– az egyházi kommunikáció hatékonyságának elemzése
– a jövőre vonatkozó meglátások, utak, célok10.00–10.20A kommunikációra és a nyilvánosságra vonatkozó attitűdök, valamint ezek változásai az egyházi hierarchiában
(az egyházi tisztségviselők, a papság és a püspöki konferencia viszonyulása a nyilvánosság kérdésköréhez; attitűdváltozások a rendszerváltozástól napjainkig a nyilvánosság megítélésében; a sikerélmény és a nyilvánosság összefüggései a keresztény kommunikáció viszonyrendszerében)

Blanckenstein Miklós, egyházmegyei pasztorális helynök

– rejtőzködő egyház vagy nyilvános egyház?
– a keresztény szerénységre és „rejtett adományozásra" vonatkozó jézusi tanítás kontra tömegtársadalmak pasztorációs kihívásai
– milyen, a nyilvánosságra, közszereplésre vonatkozó nézetek, beállítódások, szemléletek és gyakorlatok léteznek ma az Egyház felső vezetésében, illetve papságában?10.20–10.40 A Magyar Katolikus Egyház jövőképe és önképe
(a kommunikációra és a nyilvánosságra vonatkozó attitűdök valamint keresztény önkép a szélesen értelmezett Egyház közösségeiben)

Dr. Tomka Miklós szociológus, egyetemi tanár, a PPKEBTK Szociológia Intézetének vezetője

– az egyház szélesebb köreiben élő „keresztény szemlélet"
– a szélesebb egyházi közösség önmeghatározása
– a keresztény és a nem keresztény társadalmi rétegek közötti kölcsönös bizalmatlanság szerepe az egyházi közösségek önképének és önmeghatározásának alakításában

10.40–11.00 – Kávészünet

11.00–11.40Keresztény közösségek a világ forgószínpadán az egyházi kommunikáció külső (világegyházi) környezete és feltételrendszere
(a politikai környezetek és a társadalmi átalakulások keltette kihívások; egyházellenes és egyházpártoló mozgalmak; a katolikus-keresztény egyházak „vetélytársai" szekták, gazdasági alapon szerveződő egyházak, ál-egyházi mozgalmak; a Világegyházat érő kihívások és társadalmi környezetek és ezek adekvát kommunikációs megválaszolása)

Kiss Ulrich SJ, a PPKEBTK Kommunikáció Intézetének előadója és Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió Magyar Szerkesztőségének volt vezetője

– a világpolitikai környezet változásai és hatása az Egyház nyilvános fellépésére, kommunikációs megnyilvánulásaira;
– alternatív „vallási" csoportok térnyerése Európában, Amerikában és Magyarországon, kommunikációs stratégiájuk
– a Világegyház helyzete a globális emberi társadalomban, az ebből fakadó kommunikációs kihívások, az Egyház e kihívásokra adott világméretű válasza, ennek elégséges avagy elégtelen volta
– mai helyzet vázolása, jövőbe mutató javaslatok megtétele; a világegyházi környezet szükségszerű avagy lehetséges hazai kihatásainak bemutatása.

11.40–12.00 Reflexiók

12.00–13.00 – Ebéd

II. Az egyház társadalmi tanításának és életének kommunikációs kódjai

13.00–13.30Az Egyház tanításának kommunikációs kódjai
(a hitelvek terjesztésének kommunikációs kódjai, a társadalmi tanítás erkölcsi nevelés, családi életre nevelés, közösségi életre nevelés kommunikációs kódjai)

Dr. Tóth Pál, a PPKEBTK Kommunikáció Intézetének mb. vezetője

– az Egyházon belül megvalósult tanítás, az Egyház belső (valós) életének láthatóvá tétele a külvilág számára;
– az egyházi tanítás egyes szegmenseinek kiemelt hangsúlyozása a kommunikációs folyamatban; – az egyes szegmensek megjelenítésére leginkább alkalmas csatornák felvázolása, helyes használatuk ismertetése stb.;
– az egyes szegmensek kommunikációs kódjainak megfogalmazása
– mai helyzet vázolása, jövőbe mutató javaslatok megtétele

 

III. Egyház és média

(média és Egyház kapcsolata; a média szerepe az egyházi kommunikációban; Egyház a világi médiában; egyházi médiumok szerepe az Egyház kommunikációjában, egyházi médiahasználati szokások; keresztény újságírók; média egyházi szemmel)

13.30–13.50Média és egyház kapcsolata a XXI. századi Magyarországon

Szerdahelyi Csongor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóirodájának vezetője

– média és egyház általános kapcsolatai
– az Egyház megjelenése a világi médiában;
– egyházi médiumok szerepe az Egyház kommunikációjában;
– egyházi médiahasználati szokások
– a keresztény újságírók szerepe az Egyház kommunikációjában
– a média világa egyházi szemmel
– az Egyház világa az újságíró szemével
– a keresztény médiaképzés helyzete

 

13.50–14.30 Az Egyház megjelenése a világi médiában
(kerekasztal: Egyház a világi médiában, egyházi médiahasználati szokások, az Egyház médiagyakorlata az újságíró szemével elemzés és jövőbe mutató célok megfogalmazása.)

Résztvevők: Fáy Zoltán (Magyar Nemzet), Szőnyi Szilárd (HV), Gózon István (MTI), Czene Gábor (NSZ), Dobszay János (HVG), Németh Miklós Attila (MR), Pataky Enikő (HÍR TV). Moderátor: Szerdahelyi Csongor

 

14.30–15.00 – A keresztény médiumok szerepe az Egyház kommunikációjában
(kerekasztal: a „keresztény médiumok" és „keresztény újságíró" definíciója, elhelyezésük a világi média közegében; a keresztény újságírás helyzetének alakulása az elmúlt 15 esztendő tükrében társadalmi és szakmai elfogadottság, intézményi háttér változásai, anyagi versenyképesség, szakmai versenyképesség stb. elemzések és jövőbe mutató célok megfogalmazása)

Résztvevők: Dr. Papp Tamás (Új Ember, Magyar Rádió egyházi szerkesztősége), Juhász Judit (Magyar Katolikus Rádió), Téglássy Ferenc (MTV Katolikus Krónika szerkesztősége), Barlay Tamás (Duna Televízió egyházi szerkesztősége). Moderátor: Dancsok Tamás

15.00–15.15 Kávészünet

15.15–15.45 – Civil szervezetek az Egyházban és a médiában
(kerekasztal: keresztény, illetve a keresztény értékeket vállaló civil szervezetek kommunikációs tapasztalatai; civil szervezetek lehetőségei az egyházi kommunikáció támogatásában, kiegészítésében; civil háló szervezése hálózati kommunikáció eszköze a Magyar Katolikus Egyházban)

Résztvevők: Dr. Henn Péter (Ifjúsági és Koordinációs Szolgáltató Iroda), Gábor Miklós (Katolikus Ifjúsági Mozgalom), Dudás Zoltán (Faludy Ferenc Akadémia). Moderátor: Vincze Viktor Attila

15.45–16.00 – Reflexiók

16.00–16.15 – Zárszó, zárónyilatkozat elfogadása
Dr. Kránitz Mihály, a KKAA elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektor-helyettese