Napi sajtószemle

– 2015. június 17., szerda | 9:53

A június 17-i nyomtatott és online sajtó szemléje.

A Népszavában (9. o.) Rónay Tamás Enciklika a klímavédelem jegyében címmel készített összeállítást abból az alkalomból, hogy holnap megjelenik Ferenc pápa környezetvédelemről szóló enciklikája Laudatio si’ (Áldott légy!) címmel. A cikkíró rámutat: az enciklika címe Assisi Szent Ferenc 1224-ben írott Naphimnuszának sorait idézi, a teremtés ajándékáért adott köszönetet és hálát fejezi ki.

Rónay több véleményt is idéz. Pedro Barreto Jimeno perui püspök úgy véli: a Szentatyának erőteljes bírálatokkal kell majd szembenéznie enciklikája miatt, mivelhogy „sokan továbbra is meg akarják szabni a szabályokat egy olyan játékban, amelyben a pénz játssza a főszerepet”. A perui főpásztor utalt arra, hogy „az enciklika szót ejt az egyenlőtlenségről, a Föld adta különböző források egyenlőtlen elosztásáról, az élelmiszer eltékozlásáról, a természet felelőtlen kiaknázásáról”. Bár Barreto Jimeno közvetlenül nem vett részt az enciklika elkészülését megelőző munkában, jól ismeri a pápa effajta nézeteit, mivel 2007-ben az akkor még Buenos Aires-i érsekként szolgáló Jorge Bergoglióval közösen írt dokumentumot a latin-amerikai püspökök számára, amelyben igen hosszú rész szólt a környezetvédelemről. Jimenez püspök szerint az enciklika nem tartalmaz majd teológiai alapvetéseket. Inkább segélykiáltás, arra kéri a világ vezetőit, az embereket, hogy felelősebben bánjanak a Föld forrásaival, őrizzék meg bolygónkat úgy, hogy a jövő generációi számára is biztos lakhelyet jelentsen.

Eduardo Agosta Scarel karmelita szerzetes, a La Plata-i katolikus egyetem klímaváltozást kutató professzora hangsúlyozta: Ferenc pápa célja, hogy világossá tegye mindenki számára, milyen összefüggések vannak a környezetvédelem, illetve a szegények iránti fellépés között. Figyelmeztetett: „Nem a technológiai fejlődés vagy a tudomány ment meg bennünket, hanem a társadalom erkölcsi fejlődése, átalakulása.”

Hasonlóképpen látja Thomas Reese jezsuita, a kansasi National Catholic Reporter állandó szerzője, aki szerint Ferenc pápa a szegények miatti aggodalmának ad hangot. Thomas szerint azoknak kellene megváltozniuk s felelősséget vállalniuk a kialakult helyzetért, akik a károsanyag-kibocsátás révén a legnagyobb haszonra tettek szert. A pápa ezért arra kíván figyelmeztetni, „ne a szegények viseljék a következményeit annak, hogy a levegőben lévő veszélyes anyagok koncentrációja növekszik”.

Anthony Annett, a Columbia Egyetem előadója arra hívta fel a figyelmet, hogy a pápa „morális szempontból közelíti meg a környezetvédelem kérdését. Egyedülálló módon néz szembe a problémával, mondandója összhangban van a katolikus tanítással, s visszhangra talál az egész világon”.

A Napi Gazdaságban (7. o.) Zetelaki Réka Klímaváltozás: gyors cselekvésre szólít a pápa címmel úgy véli: a Szentatya környezetvédelmi enciklikája megadhatja az alaphangját az év végi klímacsúcsnak, amelyen az ENSZ-tagországoknak komoly vállalásokat kell tenniük szén-dioxid-kibocsátásuk csökkentésére.

A Krónika.ro Mélyszegénységben élő székelyföldieken segít a Gyulafehérvári Caritas címmel adja hírül, hogy a nélkülözők feltérképezésére, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására vállalkozott a székelyföldi megyékben a Gyulafehérvári Caritas. A United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért elnevezésű tervezetet kedden ismertették Csíkszeredában. Az egy éven át zajló program Hargita, Kovászna és Maros megyei szociális intézmények, civil szervezetek összefogásával valósulhat meg a Norvég Alap 1,3 millió lejes támogatásával, amelyből 10 százalék a Caritas önrésze. Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke felhívta a figyelmet: „Hargita megye 237 településéből 102 olyan falu, ahol háromszáznál kevesebben élnek, ahol az élet minősége alacsony, nincsenek szolgáltatások, nincs kiépített infrastruktúra.” Hozzátette: reméli, hogy a projekt során készülő felmérések megállapításai segítenek megoldást találni a problémáikra.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír