Ravasi bíboros a Názáreti Jézus című könyvről

Kitekintő – 2011. március 17., csütörtök | 13:47

A Kultúra Pápai Tanácsának elnökével, Gianfranco Ravasi bíborossal készített interjút a Vatikán Rádió olasz műsorának szerkesztője XVI. Benedek pápa Jézusról szóló könyvének most megjelent második kötetéről.

A Názáreti Jézus most megjelent kötete egy trilógia második része, melynek már a befejező kötetén dolgozik a Szentatya.

A második kötetben a Szentatya az evangéliumi elbeszélést követi Jézus jeruzsálemi bevonulásától a feltámadásig. A reális, igazi Jézus bemutatására törekszik, hogy ezzel segítséget adjon mindazoknak, akik szeretnének találkozni Jézussal és hinni Őbenne. Ravasi bíboros szerint az „igazi Jézus” kifejezés rendkívül érzékletes, hiszen nem pusztán a történelmi Jézusra utal, Akiről a történetírás szól – sokkal összetettebb: a pápa arra törekszik, hogy a történelmi jellegű elemzés mellett mélyebb, bensőségesebb és teológiailag megalapozottabb magyarázatot adjon Jézus alakjáról. E kettős megközelítés egységet alkot: a történelmi és teológiai szint megkülönböztetése nem jelenti a kettő szétválasztását, még kevésbé egymással való szembeállítását; inkább kölcsönösséget feltételez. XVI. Benedek integrális olvasatot ad Krisztus életének eseményeiről és a kereszténység történetéről. E gondolatvezetésnek köszönhetően Krisztus alakját, szavait és tetteit a maguk teljességében szemlélhetjük – hangsúlyozza a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke.

Könyvében XVI. Benedek a hitvallás és az elbeszélés szempontjai szerint elemzi a feltámadást. E kérdést illetően is jelentős szerepe van a kétfajta megközelítés, a történelmi és a teológiai szempont egyesítésének: a könyvben szereplő megfogalmazás szerint Jézus mennybemenetele a feltámadás utolsó és végleges magyarázata.  Mennybemenetele által Jézus belép a végtelenbe és az örökkévalóba. Jézus mennybemenetele nem eltávozást jelent a világegyetem egy távoli helyére; ellenkezőleg: Jézus örök közellétére utal, melyben a végtelen és az örökkévaló átöleli, és magára ölti azt, amit időnek és térnek nevezünk.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír