Reiki – keresztény szemmel

Nézőpont – 2010. október 8., péntek | 8:20

Sorozatunk a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről ad keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel az ezotéria, a radiesztézia, az alternatív gyógyászat, a Hellinger-féle családállítás, a homeopátia, a kineziológia, a fengsui, a Bach-virágterápia stb. Hetedik összefoglalónk a reikiről szól.

Kíméletes távol-keleti gyógymód vagy okkult praktika tetszetős köntösben? Az elmúlt években igen népszerűvé vált és egyre szélesebb körben terjed a reiki, még keresztények között is. Mi a reiki, és összeegyeztethető-e a keresztény hittel?

Mi a reiki?

• A japán reiki kifejezés isteni vagy kozmikus energiát jelent.
• A reiki a japán Uszui Mikao (1865–1926) nevéhez fűződik. Máig él a szóbeszéd, hogy Uszui egy időben keresztény szerzetesnövendék lett volna. Valójában sohasem volt kapcsolata a kereszténységgel; az ezoterikus tendai buddhizmust követte. A gyógyító erő forrását keresve érte a megvilágosodás élménye Oszaka közelében, a Kurama-hegyen. Maga a naparcú Buddha avatta be és tette képessé az isteni energia befogadására és közvetítésére.
• A reiki az 1980-as években vált ismertté Európa-szerte.
• Napjainkban a reiki számos változatát tanítják és gyakorolják.

Milyen eszmei alapokon nyugszik a reiki?

• A reiki távol-keleti filozófiai és vallási nézeteken alapszik, melyek szerint mindent valamiféle isteni erő hat át.
• Az egészség és a betegség szerintük a kozmikus isteni erő helyes, harmonikus áramlásán múlik.
• A reikis hiszi, hogy képes befogadni és a kezével közvetíteni ezt a kozmikus erőt.

Mi a reiki célja?

• A reiki célja a szellem, a lélek és a test gyógyítása.
• A reiki célja, hogy helyreállítsa a test „energiaáramlását" és felszabadítsa a gátakat.
• A reiki lelki ébredéshez is kíván vezetni.

Ki gyakorolhatja a reikit?

• A reikit nem lehet úgy megtanulni, mint egy hagyományos gyógymódot.
• A reikisek szerint a reikit kizárólag olyan személy gyakorolhatja, akit rituálisan „beavatott" egy „mester". A reiki rendszerének első szintjén a beavatás három lépésben történik, melyekben anyagi ellenszolgáltatás fejében részesülhetnek az érdeklődők.
• Az alap-beavatás után további szintek következnek, egészen a magasabb mester-fokozatokig.

Hogyan gyakorolják a reikit?

• A reikis hiszi, hogy kézrátétel útján közvetíteni tudja a kozmikus erőt.
• A reikis többnyire fölöslegesnek tartja a diagnózist, mivel maga a reiki-erő „tudja", mely testrészben van rá szükség.
• A reikis úgy tartja, hogy akár nagy távolságból is képes mások felé reiki-erőt „küldeni".
• A reikis szerint a reiki hatékonysága kultikus formulák – úgynevezett mantrák – vagy titkos („erőnövelő") jelek segítségével növelhető.

Milyen világnézet áll a reiki hátterében?

Uszui Mikao az ezoterikus tendai buddhizmus követője volt.
• A reiki a kínai wu-sámánizmusban gyökerezik.
• A reiki beavatások tantrikus beavatások.
• A reiki az ezoterikus buddhizmus elemeit keveri a sintoista szellemhittel.
• A reiki vallásokat ötvöző vallási mozgalom, amely a New Age céljait szolgálja.

Hatékony alternatív vagy kiegészítő gyógymód a reiki?

Fogyasztóvédő szervezetek felhívják a figyelmet, hogy a reiki nem hatékony alternatív gyógymód.
• A reiki nem alkalmas betegségek kezelésére.
• A pozitív eredmények a placebo-hatásnak tulajdoníthatóak.

• A reiki
távol-keleti hátterű, okkult-mágikus lélekgyógyászati rituálé.

Árthat is a reiki?

• Az orvosok szerint a reiki veszélyes, ha a valaki vakon kizárólag ebben a módszerben bízik, illetve ha súlyos betegségről van szó, és az illető túl sokáig elutasít más gyógymódokat. A megbízható és hatékony kezelés halogatása kockázatos lehet.
• Pszichológusok szerint pszichológiailag labilis betegeknél ártalmas lehet ez a rituális kezelés.
• Lelkipásztorok rámutatnak, hogy a spiritiszta-okkult hátterű eljárások hosszú időre rányomhatják bélyegüket a hívek lelki életére. 

Miért olyan elterjedt a reiki napjainkban?

• A nyolcvanas évek ezoterikus divathullámának terjedésével a reiki is ismertté vált Európa-szerte.
• A mai társadalom isteníti az egészséget, ezért gyógyászati módszerek tömkelege árasztotta el.
• Az ezoterikus mozgalom erősödése miatt nagy teret kapott és fog kapni minden, ami a kultúrák vagy vallások keveredéséhez vezet.
• A keresztényeket szándékosan félrevezették, amikor Uszuiról azt állították, hogy keresztény szerzetesnövendék volt, és a reikit keresztény gyógyítási módszerként mutatták be.

Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a reikihez?

• Súlyos bűnnek számít, ha valaki pénzért akar szert tenni valamilyen „isteni ajándékra":„Vesszen el a pénzed veled együtt, mert azt hitted, hogy az Isten ajándékát pénzen meg lehet venni." (ApCsel 8,20)
• A reiki beavatás valójában okkult rituálé, s mint ilyen, ellentmond a keresztségi ígéretnek és a keresztség pecsétjének.
• A reiki környezetében buddhista istenségeket tisztelnek, ezért keresztény ember esetében a reikizés bűn az első parancsolat ellen.
• A reikizés tehát lényegileg összeegyeztethetetlen a keresztény hit alapvető felfogásával. Ezért hitüket gyakorló keresztények nem gyakorolhatják a reikit.
• Ennek megfelelően egyházi fenntartású épületeket nem szabad reikis összejövetelek (tanfolyam, beavatás, kezelések) céljára rendelkezésre bocsátani.

Forrás: az osztrák Nazaret katolikus közösség honlapján megjelent összefoglaló, amelyhez irodalomjegyzék is kapcsolódik. 

További irodalom: a Katolikus Egyház New Age-ről vallott álláspontját ismerteti a Kultúra Pápai Tanácsa és a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanács által kiadott Jézus Krisztus az élő víz hordozója című dokumentum, illetve Danneels bíboros Krisztus vagy a Vízöntő című pásztorlevele.

A New Age jelenségeivel kapcsolatban részletesebb tájékozódásra nyújt lehetőséget Gál Péter: A New Age keresztény szemmel című (internetről letölthető) könyve, illetve Kovács Gábor: Mágia és hit című (internetről letölthető) könyve.

Sorozatunk korábbi cikkeiben az ezotéria, a New Age, a radiesztézia, az alternatív gyógyászat, a Hellinger-féle családállítás és a homeopátia jelenségeit ismertettük.

Magyar Kurír