A Szentszék megfosztotta klerikusi állapotától Milingo érseket

Kitekintő – 2009. december 18., péntek | 10:58

A Szentszék december 17-i közleménye arról tájékoztat, hogy az egyház már évek óta nagy szenvedéssel kíséri a volt lusakai érsek, a 79 éves Emmanuel Milingo magatartásával kapcsolatba hozható eseményeket. Az egyház eddig olyan megoldásokat keresett, amelyek megengedték volna, hogy a zambiai főpásztor továbbra is gyakorolhassa püspöki szolgálatát, ezek a lehetőségek azonban kimerültek.

Lusaka volt érseke, akit 1969-ben nevezett ki VI. Pál pápa, 2001-ben házasságkötést kísérelt meg egy Maria Sung nevű hölggyel, ezért felfüggesztették (a „frigyet”  az Egyesítő Egyházat vezető Sun Myung Moon tiszteletes áldotta meg,  aki tömegesküvőiről vált hírhedté). Később Milingo a papi nőtlenség eltörlését hirdető csoportok vezetőjévé vált. A nyugalmazott érsek sorozatosan szerepelt a médiában, nyíltan lázadva a Szentszék többszöri figyelmeztetése ellen.  Emellett megalapította a Married Priests Now (Házas Papokat Most!) szervezetet, amelynek célja, hogy a több mint százezer házas papot újraintegrálja az egyházba.

2006. szeptember 24-én, Washingtonban Milingo négy házas férfit szentelt püspökké pápai megbízás nélkül, az év decemberében pedig további négy házas férfit szentelt pappá. Ezért magára vonta a „latae sententiae” (Egyházi Törvénykönyv 1382. §), azaz az önmagától beálló kiközösítés mai napig érvényes büntetését, az erről szóló döntést a Szentszék 2006. szeptember 26-án hozta nyilvánosságra. Sajnos Milingo nem mutatta a megbánás semmilyen jelét, hanem jogtalanul tovább folytatta püspöki hivatalának gyakorlását, az elmúlt hónapokban pedig ismét püspököket szentelt.

Az Apostoli Szentszék ezért arra kényszerült, hogy az Egyházi Törvénykönyv 292-es kánonja alapján megfossza klerikusi állapotától Milingo érseket. Ez az alábbi következményekkel jár: elveszíti a klerikusi állapottal járó jogokat és kötelezettségeket, kivéve a nőtlenségi kötelezettséget; tilos gyakorolnia a rendi hatalmat, kivéve a 976. kánon rendelkezését, amely kimondja, hogy minden pap, még ha nem rendelkezik is gyóntatási felhatalmazással, érvényesen feloldozhat életveszélyben lévő gyónót. Ezenfelül a büntetés megfosztja Milingót minden hivatalától és bármiféle megbízatásától, továbbá tilos számára az egyházi öltözék viselete. Ebből következik, hogy törvénytelen a hívek részvétele azokon a szertartásokon, amelyeket Milingo esetlegesen a jövőben bemutat.

A közlemény hangsúlyozza, hogy egy püspök klerikusi állapottól való megfosztása teljesen rendkívüli. A Szentszék azért kényszerült erre a lépésre, mert a pápai megbízás nélküli püspökszentelések sorozata súlyos következményeket von maga után az egyházi közösségre nézve. Az egyház azonban továbbra is reménykedik a volt főpásztor jó útra térésében.

A Milingo által a közelmúltban szentelt személyekre szintén vonatkozik az önmagától beálló kiközösítés, mivel a szertartásra pápai megbízás nélkül került sor. Az egyház reménykedik megtérésükben. Azonban továbbra sem ismeri el ezeket a szenteléseket, és az állítólagos püspökök kánoni állapota ma is az, ami a szentelést megelőzően volt.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír