Szeptemberben avatják boldoggá Antal Veronikát

Külhoni – 2018. augusztus 4., szombat | 17:44

Ferenc pápa januárban ismerte el a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát. A fiatal lány látszólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki. Szentmiséről hazatérőben öltek meg a csángóföldi Halasfalván.

A konventuális minorita ferences rend Szent József-provinciája közösségi oldalán tette közzé a hírt, hogy 2018. szeptember 22-én tartják Antal Veronika (1935–1958) fiatal ferences harmadrendi lány boldoggá avatását szülőfalujában, a moldvai Nisiporeștiben.

A boldoggáavatási ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik a helyi Szűz Mária mennybevétele római katolikus templomban.

*

Antal Veronika 1935. december 7-én született az észak-moldvai Nisiporeştiben. Szülei istenfélő emberek voltak; négy gyermeküket – akik közül Veronika volt az első – imádságos életre nevelték.

Veronika különös tisztelettel volt Jézus és a Szűzanya iránt. Istennek akarta szentelni életét. Tizenhat évesen belépett a Szűz Mária Lovagjai (Militia Immaculatae) társulat tagjai közé. Felvételét kérte a faluban működő Assisi Szent Ferenc Missziós Nővéreinek Kongregációjába – a szerzetesrendek feloszlatása azonban megakadályozta tervét; a szerzeteseket elvitték, a rendházakat bezáratták.

Lelkiatyja, Alois Donea tanácsára felvételét kérte ekkor a Ferences Világi Rendbe (terciáriusok), és tisztasági magánfogadalmat tett. Kis cellát építtetett a szülői ház mellé. Mindennap részt vett a szentmisén. A faluban nem volt állandó pap, a község a halasfalvi plébániához tartozott, így a falubelieknek nyolc kilométert kellett megtenniük, hogy részt vehessenek a szentmisén. Veronika gyakran vett részt szentségimádáson és a közös rózsafüzér imádságon. Mindenkinek megbocsátott, látogatta a betegeket és a magányos időseket; imádkozni tanította a gyerekeket.

1958. augusztus 24-én Veronika egyedül indult hazafelé a szentmise után. A rózsafüzért imádkozta, mikor útját állta Mocanu Pavel, és szemérmetlen dolgokról beszélt neki. A lány, tisztasági fogadalmára hivatkozva, visszautasította a fiatalembert, aki a kukoricamezőre hurcolta, és erőszakot akart elkövetni rajta. Veronika teljes erejéből ellenállt, a fiú negyvenkét késszúrással megölte őt. Másnap hajnalban a mezei munkára tartók találtak rá: arccal a földre borulva, jobb kezében a rózsafüzérrel feküdt. Testét a szülői házba vitték; az egyik vizsgáló orvos kijelentette: „Boldog az az asszony, aki világra hozott, mert tisztaságban jöttél a világra, és szűzen is távozol a világból.” 1958. augusztus 27-én temették el szülőfalujában.

Sírját sokan látogatják, közbenjárását kérik minden szükségben. Sokan megtapasztalják Isten segítségét, melyet szolgálója, Veronika által oszt a híveknek. Életszentségének híre gyorsan terjedt. 1980-ban Demeter Antal, a közeli falu plébánosa a rokonoktól és a falubeliektől sok adatot összegyűjtött. Vallomást tettek azok is, akik Veronika közbenjárására meggyógyultak vagy csodás segítségét megtapasztalták.

2003-ban a hívek és a szenttéavatási posztulátor, Patrascu Damián kérelmére a jászvásári (Iași) megyéspüspök, Petru Gherghel megengedte, hogy a hivatalos vizsgálat révén – megismerve Veronika erényes és példaadó életét, testi-lelki tisztaságát – a hívek kérhessék Isten szolgája Veronika közbenjárását minden ügyükben. 2003. november 25-én a nisiporeşti katolikus templomban több ezer hívő és számos pap jelenlétében hivatalosan megkezdődött a szenttéavatási per. Az Egyház által kinevezett személyek több tanút meghallgattak, köztük a megtért gyilkost is. Az egyházmegyei szakasz 2006. november 11-én zárult le. Az iratokat átadták a Szentek Ügyeinek Kongregációjának. Ferenc pápa 2018. január 27-én kihallgatáson fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát, és meghatalmazta többek között a csángó ferences harmadrendi Antal Veronika vértanúságát elismerő dekrétum közzétételére. Ezzel megnyílt az út a hatvan évvel ezelőtt vértanúságot szenvedett lány boldoggá avatása előtt.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria