A Szív Lelkiségi Központ programjai

Hazai – 2009. január 12., hétfő | 12:13

Lelkigyakorlatok 2009-ben

• január 30–február 1.
Isten nőnek teremtett – lelkigyakorlat 16-19 éves fiatal lányoknak
Farsangi móka álarckészítéssel
Ezen a hétvégén arcunk nőies vonásait fedezzük fel. Arcunk tényleg a bensőnk tükröződése? Hogyan tegyük szebbé arcunkat, avagy a kozmetika segítő trükkjei. Áttekintjük valódi és lelki sminkkészletünket.
A szervezők: Mézinger Gabriella és Tyukodi Beáta SJC testvérek

• március 1–5.
Életem integrációja – Út életem egységéhez (55-75 év közötti nőknek)
A 3x5 napos program összefüggő egységeinek időpontjai:

Egy útra vállalkozom: a saját életutam újraélésére. Az ÉLETEM áll a középpontban: emlékezem, szembesülök vele, átgondolom és átimádkozom.
Ebben segítségemre lesznek a történetek, képek, zenék, színek, rajzok és rajzolás, filmek, egymás meghallgatása. Ezeknek a segítségével közelebb kerülök saját életemhez: elfogadom múltamat, jelenemet, és bizakodva nézek a még előttem lévő útra: az örök HAZA FELÉ.
Az első részben MA nézek vissza az eredetemre, le egészen az alapokig, az élet forrásához. A bennem élő gyermekkel és ifjúval foglalkozom.
A második részben MA nézek a bennem lévő érettségre és az életem kiteljesedéséhez vezető útra.
A harmadik részben a MÁ-hoz érkezve megtanulok búcsúzásban élni, egységben élve magammal.
A csoport létszáma: max. 20 fő
Jelentkezési határidő: február 25.
Vezeti: Obendorf Beatrix SJC és Bozsó Júlia SJC

• március 13–15.
Lelkigyakorlat nagycsaládosoknak
„A család a teljesebb emberség iskolája”
A csoportban 10–12 családot fogadnak, gyermekekkel együtt.
A program tartalma, célja: minél több embert a családi élet szépségének minél teljesebb megélésére segítsünk. Szeretnénk segíteni abban, hogy életükben harmóniát, egységet találjanak és teremtsenek. Lelkünkkel, lelki életünkkel foglalkozva a teljes élet formálódik.
A családokkal foglalkozunk: szülők, gyermekek együtt vesznek részt, de sajátos igényeiknek megfelelően külön lelki programot kap mindkét korosztály.
A program sajátosságai:
– a szülők és a gyermekek közel vannak egymáshoz
– a gyerekek látják szüleiket elmélkedni, csendben imádkozni vagy örömmel játszani
– mélyülnek a szülők egymás közti és a házaspárok közösségi kapcsolatai
Vezeti: Kulcsár Apollónia SJC

• március 20–22.
Önismereti és kommunikációs tréning önkénteseknek
Gyógyító beszélgetés a segítőfoglalkozásban – mindazoknak, akik életükből ajándékozni szeretnének
Néhány  gondolatébresztő kérdés a tartalmat illetően:
– Mit jelent számomra az önkéntesség?
– Miért lettem / szeretnék önkéntes lenni?
– Mi rejlik tevékenységünk mélyén, mit jelent igazán segíteni?
– Együttérzés – empátia
– A kommunikáció fogalma, típusai, csatornái, kódjai
– A kérdezés művészete
– Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
– Az aktív hallgatás titkai
– Hogyan keltsünk bizalmat szavaink által?
A csoport létszáma: max. 12 fő
Vezetik: Magvas Mária és Snir Péter trénerek

• április 17–19.
Reménnyel tekintek a jövő felé – gyászolók lelki programja
Idő mindenkinek, akit megszomorít a gyász, akár mostanában, akár régebben, bármely életkorban érte is a veszteség. Szeretettel hívunk és várunk megfontolásra és elcsendesedésre mindenkit.
Vezeti: Tegzes Katalin s.a. nővér
Jelentkezés:
Kovácsné Treer Mária 20/823-2201
Tegzes Katalin s.a. nővér 30/462-9272

• május 23–28.
Családfelállítás nőknek, férfiaknak
A családfelállítás a családi kapcsolatokat rendszerezi, rendezi: sokkal több, mint egyszerű családterápia. A családfelállítások során láthatóvá válnak azok a dinamikák, amelyek a ’családi rendszert’ mozgatják. A felállítás alatt a megoldások is láthatóvá válnak. A felállítás – erkölcsi prédikáció nélkül – megmutatja, hogy a szeretet és a szabadság nem önkényes, hanem egy belső rend – a szeretet rendje – szerint működik (Bert Hellinger).
A saját családból hozott minták tudatosítása megnyitja a változás lehetőségének útját és felszabadítja a kreativitást. A tudatosítás azt is jelenti, hogy lehetőségünk van felfedezni és hozzáférhetővé tenni a rejtett tartalékokat; észlelni és kifejezni kapcsolatainkban a saját szükségleteinket, vágyainkat és félelmeinket; felismerni és elviselni a kapcsolatokban lévő feszültséget.
A tréning alatt a résztvevők felfedezhetik saját családi mintáikat, és reflektálhatnak arra, hogy ezeket hogyan kezelték.
Vezeti: Irmengard-H. Schattenhofer
Tolmács: Hári Ildikó SSND

• június 1–5.
Életem integrációja – Út életem egységéhez (55-75 év közötti nőknek)
A 3x5 napos program összefüggő egységeinek időpontjai:

Egy útra vállalkozom: a saját életutam újraélésére. Az életem áll a középpontban: emlékezem, szembesülök vele, átgondolom, és átimádkozom.
Ebben segítségemre lesznek a történetek, képek, zenék, színek, rajzok és rajzolás, filmek, egymás meghallgatása. Ezeknek a segítségével közelebb kerülök saját életemhez: elfogadom múltamat, jelenemet, és bizakodva nézek a még előttem lévő útra: az örök haza felé.
Az első részben MA nézek vissza az eredetemre, le egészen az alapokig, az élet forrásához. A bennem élő gyermekkel és ifjúval foglalkozom.
A második részben MA nézek a bennem lévő érettségre és az életem kiteljesedéséhez vezető útra.
A harmadik részben a MÁ-hoz érkezve megtanulok búcsúzásban élni, egységben élve magammal.
A csoport létszáma: max. 20 fő
Jelentkezési határidő: február 25.
Vezeti: Obendorf Beatrix SJC és Bozsó Júlia SJC

• június 6–10.
„Integrált életünk” – akik életük integrációját folyamatnak tekintik
Az „Életünk integrálása” című program folytatásaként 2009-ben egy új programot indítunk a már végzettek számára, hogy mindazt, amit egyéni életükben és a témát feldolgozó közösségükben megtapasztaltak és megéltek, együtt vigyük tovább.
A résztvevők összegyűlnek, hogy
– ébren tartsák magukban mindazt, amit átgondoltak és átimádkoztak az életükből;
– a megosztott tapasztalataikkal segítsék egymást és
– közben mélyüljön belső tapasztalatuk a saját útjukra vonatkozóan.
A keletkezett lelki erőket, energiákat összegyűjtik, hogy sugárzásukkal erőforrások legyenek és elvigyék a családjukba és a tágabb környezetükbe mindazt, amit belsőleg megéltek: hordozzák a fényt!
A mai szekularizált világban szükség van ilyen kisközösségekre.
Vezeti: Obendorf Beatrix SJC és Bozsó Júlia SJC

 • július 20–26.
Isten nőnek teremtett. Na de milyennek? – lelkigyakorlat 13–15 éves fiatal lányoknak
Lányos témák keresztény szemszögből
Beszélgetünk arról, mitől lehetsz valóban vonzó. Mitől nő a Nő? Mi kell ahhoz, hogy igazi barátok vegyenek körül? Fürge ujjak és kézműves praktikák. Barangolunk az erdőben: mit szeretnél?  Fogyi-túrát vagy fagyikúrát? Fergeteges tábortűzi parti!
A szervezők: Mézinger Gabriella, Piszárik Imelda és Tyukodi Beáta SJC testvérek

• augusztus 17–22.
Szent Ignác-i lelkigyakorlat
Az egyénileg vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlatot csoportos elemekkel azoknak ajánljuk, akik rövidebb lelkigyakorlaton már vettek részt, és mélyebb lelki életre vágynak. A csoportos lelkigyakorlat elemei: bevezetés a Szent Ignác-i elmélkedésbe, különféle imamódok gyakorlása, személyes csend, megosztás kiscsoportokban, szentmise.
Vezetik: Hováth Ágnes SJC és Bozsó Júlia SJC

• szeptember 7–11.
Életem integrációja – Út életem egységéhez (55-75 év közötti nőknek)
A 3x5 napos program összefüggő egységeinek időpontjai:

Egy útra vállalkozom: a saját életutam újraélésére. Az életem áll a középpontban: emlékezem, szembesülök vele, átgondolom, és átimádkozom.
Ebben segítségemre lesznek a történetek, képek, zenék, színek, rajzok és rajzolás, filmek, egymás meghallgatása. Ezeknek a segítségével közelebb kerülök saját életemhez: elfogadom múltamat, jelenemet, és bizakodva nézek a még előttem lévő útra: az örök haza felé.
Az első részben MA nézek vissza az eredetemre, le egészen az alapokig, az élet forrásához. A bennem élő gyermekkel és ifjúval foglalkozom.
A második részben MA nézek a bennem lévő érettségre és az életem kiteljesedéséhez vezető útra.
A harmadik részben a MÁ-hoz érkezve megtanulok búcsúzásban élni, egységben élve magammal.
A csoport létszáma: max. 20 fő
Jelentkezési határidő: február 25.
Vezeti: Obendorf Beatrix SJC és Bozsó Júlia SJC

• szeptember 17–20.
Küldetésben a szociális munkában
Lelkigyakorlat azok számára, akik a szociális érzékenységet akarják erősíteni magukban
Kiket hívunk? Segítő foglalkozásúakat, szociális munkásokat, karitász munkatársakat. Természetesen nemcsak katolikusokat, hanem kereső testvéreinket is, akik elfogadják az evangéliumi értékrendet. Ami összeköt bennünket: a szegények, a rászorultak, a fogyatékosok szolgálata.
A lelkigyakorlatban több dolgot kaphatunk:
– új szemlélettel és megújult lelki energiával fordulhatunk az emberekhez;
– olyan imamódokat ismerünk meg, amelyek által közelebb kerülünk önmagunkhoz és az erő forrásához;
– közösségi megközelítési módokat gyakorolunk, amelyeket hasznosíthatunk a munkánkban.
Vezeti: Laczkó Zsuzsanna SJC

• szeptember 25–27.
Lelkigyakorlat egyszülős családoknak
Szeretettel várjuk azokat,
– akik válás, megözvegyülés vagy más esemény következtében szülőtárs nélkül maradtak;
– akiknek legalább egy 18 éven aluli gyermekük van;
– akik nyitottak és vágynak az egyéni és közös imára, elcsendesülésre;
– akik szívesen megosztanák örömeiket, félelmeiket, hitüket vagy kétségüket hasonló helyzetben lévők közösségében;
– akik úgy érzik, szükségük van gyógyulásra, kiengesztelődésre önmagukkal, másokkal, Istennel;
– akik szeretnének hitben megerősödni, közelebb kerülni saját erőforrásaikhoz, megtapasztalni a csend és a közös beszélgetések megújító, megerősítő élményét.
Várjuk a szülőt gyermekeivel együtt, akiknek ez idő alatt felügyeletet, korosztályuknak megfelelően játékos, kirándulós foglalkozásokat biztosítunk.
Vezeti: Kulcsár Apollónia SJC

• október 16–18.
Szüreti mulatság – 16–19 éves fiatal lányoknak
Színes lelki hétvége a pilisi erdőszélen. Milyen színes egyéniség vagy? Tudod? Nem? Most felfedezheted: Istennek milyen alkotása vagy! Rajzolunk, festünk, táncolunk!
A szervezők: Mézinger Gabriella és Tyukodi Beáta SJC testvérek

• október 23–25.
Önismereti és kommunikációs tréning önkénteseknek
Gyógyító beszélgetés a segítőfoglalkozásban – mindazoknak, akik életükből ajándékozni szeretnének
Néhány  gondolatébresztő kérdés a tartalmat illetően:
– Mit jelent számomra az önkéntesség?
– Miért lettem / szeretnék önkéntes lenni?
– Mi rejlik tevékenységünk mélyén, mit jelent igazán segíteni?
– Együttérzés – empátia
– A kommunikáció fogalma, típusai, csatornái, kódjai
– A kérdezés művészete
– Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás
– Az aktív hallgatás titkai
– Hogyan keltsünk bizalmat szavaink által?
A csoport létszáma: max. 12 fő
Vezetik: Magvas Mária és Snir Péter trénerek

• október 27–29.
Reménnyel tekintek a jövő felé – gyászolók lelki programja
Idő mindenkinek, akit megszomorít a gyász, akár mostanában, akár régebben, bármely életkorban érte is a veszteség. Szeretettel hívunk és várunk megfontolásra és elcsendesedésre mindenkit.
Vezeti: Tegzes Katalin s.a. nővér
Jelentkezés:
Kovácsné Treer Mária 20/823-2201
Tegzes Katalin s.a. nővér 30/462-9272

• november 6–12.
Hétköznapok lelkigyakorlatai vezetésére felkészítő szeminárium
Ez a program a Szent Ignác-i lelkiséget ismerő és annak szellemében tevékenykedni akaró lelkigyakorlat-vezetők másfél éves képzése. Olyan nők és férfiak jelentkezését várjuk, akik a lelkigyakorlatos házakon keresztül megismerkedtek a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokkal, és azt szeretnék és képesek is a hétköznapok lelkigyakorlatainak formájában továbbadni.
A Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat a hétköznapokban végző csoportok vezetésére képesítjük a résztvevőket. Így a Szent Ignác-i lelkigyakorlatokat képzett vezetők segítségével hozzáférhetővé tesszük olyan személyek számára is, akik anyagi okok, munkájuk vagy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak a lelkigyakorlatos házakban tartott zárt lelkigyakorlaton részt venni.
A felkészítő szeminárium 15 napos (3x5 nap) bentlakással egybekötött képzésből, egy 8 napos személyesen irányított Szent Ignác-i lelkigyakorlatból és a teljes Szent Ignác-i lelkigyakorlat mindennapokban való elvégzéséből áll. A tanulmányokhoz hozzátartozik még, hogy a résztvevők az elméleti és gyakorlati képzés után egy egyházi közösség számára hétköznapok lelkigyakorlatát tartanak. Ezt teamben, szupervízióval végzik. A program tapasztalatait kiértékeljük, amelynek végén a résztvevők 2x2 napos gyakorlati útmutatást kapnak.
Vezetők: Laczkó Zsuzsanna SJC és Vizi Elemér SJ

• november 24–29.
Kommunikáció – konfliktus: csoportdinamikai tréning
Csoportokban és közösségekben élünk, dolgozunk. Csak akkor vesszük észre, hogyan hatunk ezekre a csoportokra, hogyan függünk mi magunk tőlük, és hogyan befolyásolnak bennünket, ha a feszültségek és konfliktusok érzékelhetővé válnak. Fontos, hogy megértsük a válságtünetek hátterét és értelmét, és a konfliktusokat a csoport fejlődése érdekében gyümölcsözővé tegyük. Szükséges, hogy a konfliktusokkal kapcsolatos éppen meglévő meglátásokat és érzéseket megosszuk egymással, és ezután keressük az együttműködés új formáit.
A részvétel feltétele: a résztvevő legyen kész arra, hogy saját tapasztalata téma lesz a csoportban, és az elejétől a végig, az egész programon jelen van.
Célcsoport: csoportvezetők és tanácsadók bármely területről, profit és nonprofit szervezetek vezetői, pedagógusok és továbbképzők.
Vezeti: Karl Schattenhofer
Tolmács: Mustó Péter SJ

• december 2–6.
Szent Ignác-i lelkigyakorlat
Advent – „Az Úrra vár a szívem…”
Az egyénileg vezetett Szent Ignác-i lelkigyakorlatot csoportos elemekkel azoknak ajánljuk, akik rövidebb lelkigyakorlaton már vettek részt, és mélyebb lelki életre vágynak. A csoportos lelkigyakorlat elemei: bevezetés a Szent Ignác-i elmélkedésbe, különféle imamódok gyakorlása, személyes csend, megosztás kiscsoportokban, szentmise.
Vezetik: Hováth Ágnes SJC és Bozsó Júlia SJC 

Bevezető a kontemplatív imába

Mustó Péter SJ és Bozsó Júlia SJC
április 27–május 3.
október 1–11.
Alois Berger SJ
május 3–10.
július 28–augusztus 4.
október 12–20.
Hofher József SJ és Laczkó Zsuzsanna SJC
június 23–július 3.
Jálics Ferenc SJ 
július 5–12. kezdőknek
július 12–19. haladóknak

A meditáció út, folyamat, amely – mivel Istennel szemben is(!) sok ellenállás van bennünk – nem feltétlenül felemelő tapasztalat, hanem göröngyös út, és néha fájdalmas is lehet. Ebben a folyamatban keressük az Istenhez való odafordulást: nem mindenáron a békét, hanem amit Isten most akar velünk!

Ez az imamód segítség mindazoknak:
– akik keresnek;
– akik nem érzik magukat otthon a Bibliában, az egyházban, vagy nem találnak hozzá kapcsolatot;
– akik a személyes imaéletük útján kevés szavú vagy szavak nélküli imádságra vágynak;
– akik hivatásuknál fogva sokat foglalkoznak a hit dolgaival, és az imádkozásban egyszerűségre vágynak.

Az imádság módja:
– az imádság alapja a csend: csoportosan, csendben imádkozunk;
– a lelkigyakorlatnak fontos része a természetben időzés;
– a csendes meditációk előtt irányítás;
– egyéni lelkivezetés;
– meditációs tapasztalatainkat a közösségben rendszeresen megosztjuk;
– közös szentmisén veszünk részt, a Szentírásról a szentmisében hallunk.

Bibliodráma-sorozat

február 20–22.
május 8–10.
május 28–31.
szeptember 11–13.
december 4–6.
„Mit akarsz tőlem asszony?” – faggatjuk a Biblia nő alakjait, mi bibliodrámázó nők és férfiak
Házigazdája: Eisenbarth Krisztina, a Magyar Bibliodráma Egyesület képzője

2009-es bibliodráma sorozatunk egyes alkalmain elsősorban arra a kérdésre keressük a választ, amit sorozatunk címe megfogalmaz. Mit akarnak nekünk mondani, tőlünk kérdezni, velünk megértetni a Biblia asszonyalakjai? Mivel szembesítenek bennünket: nőket és férfiakat? Mélyebb szinten persze nekünk szegezi Jézus a kérdést, ha azonosulunk a történetek főszereplőivel – a nőkkel, akár férfiként is.
Örülünk minden érdeklődőnek, férfinak és nőnek egyaránt, akik kiteszik magukat a Biblia ősi szövegeinek, akik vállalják, hogy Isten igéje beleszóljon az életükbe. A részvételnek nem feltétele a bibliaismeret, csak a készség arra, hogy a résztvevő a bibliodráma kreatív eszközeivel, egész testi-lelki embersége mozgósításával, a megformálás, megjelenítés dramatikus lehetőségeivel élve, vagy éppen a lassítás, ismétlés meditatív technikáinak segítségével közeledjék ahhoz a kincshez, amelyet a Biblia puszta olvasása révén talán nehezebb föltárni. Szívesen látunk mindenkit, aki nem szégyelli, hogy szeret játszani. Egyetlen alkalomra is érvényes a meghívás.
* Költségek: 10000 Ft/alkalom (ebből 2.000 Ft kurzus-hozzájárulás)
(Házicipő vagy papucs szükséges, szabadidős öltözet javasolt)
* Jelentkezés: 10 nappal az alkalmat megelőzően Tahiban;
az újaknak mindenképpen Eisenbarth Krisztinánál is: 1/355-4504; kriszta.eisenbarth[kukac]t-online.hu www.bibliodrama.hu

• egész évben
Személyesen irányított Szent Ignác-i lelkigyakorlatra Obendorf Beatrix SJC és Bozsó Júlia SJC irányításával egész évben van lehetőség.
Mint minden más hasonló lelkigyakorlat, ez is hitünk megélését és elmélyítését szolgálja. Sajátossága, hogy minden lelkigyakorlatozónak van kísérője, akivel naponta találkozik, beszámol neki arról, hogy mit tapasztal napi imái során. A kísérő a lelkigyakorlatozó szükségletének megfelelően ajánl szentírási szövegeket vagy gyakorlatokat. A kísérővel való megbeszélés alapján mindenkinek saját napi programja van.
A résztvevők a 8, 4 vagy 3 napot teljes csendben töltik, hogy jobban oda tudjanak figyelni Isten szavára és a Szentlélek irányítására. Fontos tehát, hogy csak azok jöjjenek, akik vállalni akarják a teljes csendet. Jelentkezés legalább egy hónappal előbb.

* * *

A Szív Lelkiségi Központ programjaira jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Bozsó Julia SJC
2022 Tahi, Villa sor 7-9.
Tel: (26) 387-162, Fax: (26) 585-088
E-mail: sziv[kukac]dunainfo.net
Honlap: sziv.communio.hu

A ház programjaira szeretettel várják a férfi vendégeinket is, azon programok kivételével, amelyeket kizárólag nőknek hirdetnek meg.

A lelkiségi központ házában a programok napidíja 4000 Ft. Az alapítvány által támogatott programokat nőknek – pályázati és alapítványi támogatások arányában, kérésre – támogatni szeretnék. A szervezők kérik, hogy érdeklődésüknek jelentkezésükkel adjanak kifejezést; az anyagiak hiánya senkit ne riasszon el!

Az alapítvány céljaira OTP fiókokban a következő névre és számlaszámra lehet befizetni:
„A Szív Lelkiségi Központ a Nőkért alapítvány” 11742087–20082020

Az adományokat örömmel és köszönettel fogadják!

Magyar Kurír