Dobszay Benedek a ferencesek új provinciálisa

Megszentelt élet – 2014. április 25., péntek | 17:39

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tisztújítással egybekötött káptalant tart április 22. és 26. között Kékestetőn. 25-én hat évre Dobszay Benedeket választották meg provinciálisnak és Várnai Jakabot provinciális-helyettesnek - tájékoztat a Ferences Sajtóközpont.

A káptalan első napjait lelki felkészülésre és visszatekintésre szánták, majd megtárgyalták a javaslatokat. A definitórium további tagjairól pénteken délután vagy szombaton döntenek.

Az elmúlt 11 évben Magyar Gergely volt a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke.

Az új provinciális, Dobszay Benedek mostanáig a rendtartomány titkára, ökonómusa, a Szent Angéla Ferences Gimnázium tanára és a Margit körúti ferences plébánia lelkipásztoraként tevékenykedett.

1975-ben Budapesten született, családjának hetedik gyermekeként. Középiskolai tanulmányait a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végezte. 1995-ben lépett be a rendbe, és kezdete meg teológiai tanulmányait. 1999-től a Szegedi Tudományegyetem biológia szakán és a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanult. 2003 januárjától 13 hónapot a stockholmi egyetem biofizikai tanszékén dolgozott. 2004-ben hazatérve diplomát szerzett a szegedi egyetem biológusszakán, majd szeptemberben szerzetesi örökfogadalmat tett. 2005-ben nyolc hónapig ismét Stockholmban végzett kutató munkát. Hazatérve, 2006-ban pappászentelték, majd rendtartományi titkár, hivatásgondozó, a Szent AngélaIskola lelkésze és biológia tanára lett. 2010-ben biológusként PhD-fokozatot szerezett.

Várnai Jakab a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora.

1958-ban Budapesten született. 1982 óta tagja a rendnek. 1988-ban szentelték pappá. Külkereskedelmi, angol középiskolai tanári és teológiai végzettsége van. 1991-ben szerzett PhD-fokozatot teológiából. 1991-től 2003-ig fundamentális teológiát tanított Szegeden.1999 és 2003 között, majd 2009-től újra a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola professzora. 1994 és 2003 között tartományfőnök. 1995 és 2003 között a magyarországi Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciájának elnöke. 2003 és 2009 között a ferences rend központi tanácsának tagja Rómában.

A választó káptalanra az előkészületek tavaly novemberben kezdődtek. A rend római központja által kinevezett vizitátor generális, Páll Leó erdélyi ferences az utóbbi hónapokban végiglátogatta a rend valamennyi házát, a provinciához tartozó intézményeket, és minden rendtaggal elbeszélgetett. A vizitátor a ferencesek legfőbb rendi elöljárójának helyetteseként, Róma „szemeként” világította át a rend életét és tevékenységét, és az ő feladata a választó káptalan levezetése.

A ferencesek magyarország rendtartományának jelenleg 111 tagja van. 14 kolostorban élnek, 18 plébániát látnak el, templomigazgatóságokat vezetnek, gondozzák a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyet, három iskolájuk, három szociális intézményük, két felsőoktatási kollégiumuk, egy óvodájuk van; társfenntartói a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának. A rend tagjai heti szinten legalább tízezer emberrel kerülnek kapcsolatba az intézményekben és a plébániákon. A ferencesek átlag életkora 50 év, a rendi létszám nem csökken, inkább évről évre gyarapszik.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria