Útravaló – 2019. április 20., húsvét vigíliája

Nézőpont – 2019. április 20., szombat | 7:00

Napról napra közreadunk a napi evangéliumi szakaszhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat. Húsvét második vasárnapjáig Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót: elmélkedései a római egyház ősi stációs liturgiája útján vezetnek.

(Statio: ad S. Joannem in Laterano)

A keresztkút minden templomban az anyaszentegyház öle, hiszen ott születnek meg Jézus testvérei az örök életre. Ennek egyik ősmintája a Laterán keresztelőkápolnája: nyolcszögletű, mert a földi tökéletesség szimbóluma a hét, Jézus feltámadásával pedig ezt a földi világot összekapcsolta a mennyeivel, ezért a nyolcas szám a beteljesedés jelképe lett. Így a vasárnap is: a kezdőnap egyben az örök élet kezdetének emlékezete. A nyolcas szám aztán megjelenik a kőből formált szószékeken, amely mellett ott áll a húsvéti gyertya és a fehérruhás pap, ezzel érzékelteti az Egyház: minden evangéliumolvasás és igehirdetés az angyal örömhírhirdetésének eseménye, amely rámutat a feltámadottal való találkozásra az Eucharisztia kenyerében.

Fotó: Wikipédia

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria