Változások az egyházmegyékben

Hazai – 2002. február 27., szerda | 17:59

Székesfehérvári Egyházmegye
Irregularitás megállapítása: Mezei István a CIC. 1044. kánon 2. §-ának 2. sz. alapján papi teendőit a további intézkedésig nem gyakorolhatja.
Működési engedély megvonása: Bense Ferenc kaposvári egyházmegyés paptól a Székesfehérvári Egyházmegye egész területére szóló működési engedélyt a megyésfőpásztor megvonta.

Pécsi Egyházmegye
Dispozíciók: Nagy Norbert szeptember 19-étől felmentést kapott segédlelkészi beosztása alól, és ugyanezen időponttól püspöki szertartói kinevezést kapott.
Tencz Károly szeptember 19-i hatállyal felmentést kapott püspöki titkári beosztása alól, és ugyanezen időponttól segédlelkészi kinevezést kapott Szekszárd-Belvárosba.
Kinevezés: Werner Imre irodaigazgató október 19-i hatállyal nagypréposti kinevezést kapott.