Zágon József emlékezete

Kultúra – 2012. január 16., hétfő | 16:41

Németh László Imre pápai prelátus, az olaszországi magyar hívek főlelkésze, a római Szent István Alapítvány elnöke ismerteti a Zágon József emlékezete című, a közelmúltban megjelent olasz nyelvű tanulmányát. Zágon József prelátus volt az első titkára az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának, amelyet VI. Pál pápa 1970. március 19-én hozott létre.

A Santa Maria Maggiore-bazilika és a káptalan történetét feldolgozó sorozatot indított tavaly a bazilika káptalanja, Studia Liberiana címmel. A negyedik kötet az év végén jelent meg Figure, Liturgia e culto, arte (Személyiségek, liturgia, és kultusz-művészet) címmel. A káptalan tiszteletbeli, majd tényleges tagja volt Zágon József, a Pápai Magyar Intézet egykori régense, a Szent István Alapítvány alapítója és a zarándokház létrehozója.

Németh László Imre a kötet szerkesztőjének, Michal Jagosz felkérésére írta meg Zágon József életrajzát. „Tudomásom szerint ilyen részletes életrajz még nem készült róla. Örömmel állítottam össze főleg korábban megjelent könyveim és tanulmányaim alapján két okból is. Egyrészt sokadik utóda lehettem úgy a PMI, mint az Alapítvány élén; másrészről pedig már időszerű volt egy részletesebb életrajz összeállítása, mert sok téves és hiányos életrajzi adat kering róla” – közli  a római Szent István Alapítvány elnöke. Tanulmányában végigköveti Zágon életpályáját, amelynek főbb állomásai a Pázmáneum, a szolgálat Apor Vilmos püspöki irodájában, az emigrálás, a világon élő emigráns magyarokért végzett lelkipásztori szolgálat, a Pápai Magyar Intézet vezetése, átmentése és átadása a Magyar Püspöki Karnak, a Szent István Alapítvány és zarándokház létrehozása. A kötet végén fényképek láthatóak életének állomásairól.

Zágon József élete szorosan kötődött Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros életéhez és sorsához. Az általa 1950-ben indított és 1953-ig kiadott Élet című folyóirat beszédes tanúja ennek – írja Németh László Imre. Zágon később, a PMI élén is nyomon követte a bíboros sorsát, és erőfeszítéseket tett azért, hogy Rómában megvalósítsa a bíboros álmát, a szentistváni zarándokház újraélesztését. „Mindszenty bíboros 1971-ben magára vette élete legnagyobb keresztjét, és az amerikai követségről Rómába ment. E kereszthordozásban Zágon Józsefnek VI. Pál pápa akaratából nagy szerepe volt, és mondhatjuk, hogy Zágon Cirenei Simonként hordozta a bíborossal együtt a keresztet, olykor a meg nem értés ellenére is. A bíboros halála után nem sokkal, még ugyanabban az évben, 1975-ben maga is elköltözött az élők sorából. Sírja Muttersben van, emlékét hálás szeretettel őrzi születésének helye Aggostyán, a Pápai Magyar Intézet és a Szent István Alapítvány. A most megjelent olasz nyelvű életrajzot kibővítve szeretném majd magyarul is megjelentetni.”

A migrációs világnap alkalmából különösen időszerű, hogy emlékezzünk Zágon József prelátusra, hiszen ő volt az első titkára az Elvándorlók és Úton lévők Pápai Tanácsának, amelyet VI. Pál pápa 1970. március 19-én hozott létre – emeli ki Németh László Imre pápai prelátus.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír