Magyarország patrónusára, Szent Mártonra emlékeztek a Győri Egyházmegye óvodásai

Kishírek – 2021. november 16., kedd | 10:42

A Győri Egyházmegye óvodáiban is megemlékeztek Mártonról, felelevenítve jószívűségét, amellyel a rászorulókon segített. Szent Márton Pannónia szülötte, már államalapító királyunk is őt festette hadi zászlóira, és Szűz Mária mellett ő hazánk patrónusa. A gyerekek színes programok révén ismerkedtek hazánk népszerű szentjével.

Szent Márton ünnepe harmadik éve tartozik a szanyi Szent Anna óvoda jeles napjai, ünnepei közé. Szent Márton történetével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal, néphagyományokkal azóta ismerkednek a szanyi óvodások. Az ünnepet megelőző napokban a heti tevékenységek is már az ünnephez kötődtek. A gyerekek idén is megismerkedtek Szent Márton püspök történetével, aki a jószívűség, a segítőkészség, a szerénység példaképe. Megismerték a Márton-naphoz kapcsolódó népszokásokat. Barkácsoltak, énekeltek, libás-dalos játékokat játszottak. Az első év sikerén felbuzdulva ismét családi programmal, lámpás felvonulással zárták az ünnepet Szanyban. Szeretettel hívták a szomszéd településeken működő telephelyeik ovisait és családjukat, a leendő kis ovisokat, valamint szüleikkel, tanító nénikkel együtt a kis elsősök is részt vettek a programon. Ezután az előre elkészített lámpásokkal az óvodától elindultak a templom előtti térre. Kicsi lámpásaik fénye bevilágította a templomhoz vezető utat. Henczel Szabolcs plébános atya harangszóval várta az ünneplőket. Megható és egyben felemelő érzés volt látni, hogy a gyermekek kicsi lámpásaikkal szüleik kíséretében kígyózó sorokban vonulnak - leállítva a nagy forgalmat - a harang hívó szavára. Szabolcs atya felelevenítette Szent Márton történetét, majd a nagycsoportosok ludas népi játékfűzést mutattak be. A Szülői Munkaközösség segítségével és felajánlásaival szeretetvendégség zárta az estet: libazsíros kenyér, tea, forralt bor, sütemények kerültek az asztalra. Az óvodai rendezvényen jó volt megtapasztalni a közösség, az összetartozás, a szeretet erejét. Egy hatéves óvodás kisfiú szívből jövő örömmel mondta édesanyjának: „Anya, ez egy szép este volt”.

*

Hagyományaikhoz híven a kapuvári Páli Szent Vince óvodában is megemlékeztek Szent Márton életéről és legendájáról. Péntek délután Méry László iskolalelkész köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Margaréta csoportosok a város szabadtéri színpadán mutatták be a szent életét. A műsor közben lovon megérkezett Szent Márton, és megelevenedett a „köpenyjelenet”. Az óvónők közös énekekkel készültek erre a napra, amit zenei kísérettel adtak elő. A kis mécseseket énekelve vitték körbe a parkban, majd mindenki hazavihette a szeretet lángját.

*

A győri Prohászka óvodánkban hagyományt teremtettek Szent Márton emlékének felelevenítésével. Egy héten keresztül végig járták élete eseményeit a különböző korcsoportok fejlettségének és érdeklődésének megfelelően. Az óvodában fontosnak tartják, hogy hallják, tapasztalják, hogy voltak és vannak olyan emberek, akiket érdemes követnünk. Szent Márton életéről sokat beszélgettek a csoportokban a lámpások készítése közben, és alkalom is adódott a róla szóló dalokat énekelni: Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én…” Idén a legendát – amely a jócselekedetekről szól – délután az óvoda udvarán az óvónők adták elő. Hangos képsorozatokkal idézték fel Márton életének történetét, amely élmény volt kicsinek, nagynak, szülőnek, testvérnek egyaránt. A néphagyomány szerinti libalakomára idén sajnos nem került sor, de a libás körjátékokat vidáman játszották a gyermekek. Az adakozásról sem feledkeztek el. Minden óvodás kezébe becsomagolva sós négyes rudat adtak, és kérték a gyermekeket, hogy a családok vacsoraasztalánál osszák el szeretteik között, ahogyan azt Márton tette a köntösével. A sötétedésben egyre jobban világítottak a lámpások mécsesei az óvoda ablakaiban. Elérkezett annak ideje, hogy a kis lámpásokat minden kisgyermek kézbe fogja és felsorakozzanak, s énekszóval elinduljanak a révfalui templomba. Ezzel hirdették, hogy lámpásként világítva szeretnének élni, segíteni a rászorulókon. Velük tartott az intézmény lelkésze is. Simon Dávid atya kedves szavaival még szebbé tette a napot és megáldotta a családokat. Ez a hét is tartalmas és értékes hétnek bizonyult, mert érezték, hogy óvodásaiknak Szent Mártonról való beszélgetéssel, cselekedtetéssel át tudták adni azt az üzenetet, amely láthatóvá teszi Krisztus szeretetét.

*

A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvodában november 11–én tartották a hagyományos Szent Márton-napi rendezvényt. E keresztény ünnepet megelőzően a gyerekekkel megismertették a szent életéhez fűződő legendákat, történeteket. Lámpásokat készítettek, libás játékokat játszottak, dalokat tanultak. A gyerekek figyelmét ráirányították a katolikus értékekre, így a szeretet, a jóság a segítőkészség fontosságára. Az ünnepen az óvodások kicsiny lámpásaiban meggyújtották a szeretet lángját, majd az intézmény kézilabdapályáján sorakoztak fel. A legkisebbek a szüleikkel, a nagyobbak óvodapedagógusaikkal. Ezután korcsoportonként az ünnephez kapcsolódó dalokat énekeltek el, majd kivetítőn megnézték Szent Márton életének történetét. Varga Balázs atya, az intézmény püspöki biztosa Szent Márton életét állította példának a mai kor embere elé, majd közös imádsággal kérték a szent közbenjárását. Ezt követően két óvodás gyermek átadta Varga Balázs atyának a szeretet lángját, hogy vigye el a templomba és gyújtsa meg a lángocskával az oltáron lévő gyertyát, hogy Márton példás szeretete világítsa be minden ember szívét. Az udvaron énekelve vitték körbe kicsiny lámpásaikba a szeretet lángot, majd táncra perdült az óvoda apraja nagyja, de még a szülők is. A vidám mulatság után nem maradhatott el a libazsíros kenyér, a forró tea és a forralt bor sem, amit az ünnep után jóízűen fogyasztottak a résztvevők. Szent Márton közbenjárásában bízva reméljük, hogy az este után mindannyiunk szívében erősebben lobog majd a szeretet lángja. Regina Fischer németországi tanárnő Sinzing városából látogatott el a csornai óvodába. Minden kisgyereket megajándékozott egy-egy Márton- napi csomaggal, amellyel nagy örömöt szerzett az óvodásoknak.

*

Nagy öröm volt a soproni Szent Orsolyában, hogy Szent Márton ünnepén ismét együtt lehettek a családok, amire a gyermekek nagy örömmel, lelkesedéssel készítették kis lámpásaikat. Hagyományaikhoz híven a történelmi belvárosban, az Orsolya téren tartották ezt a szép emlékezést. A délutáni szürkületben meggyújtották lámpásaikat, és ebből, valamint a gyermekeink szívéből, szeméből áradó fénnyel sétáltak végig a sötét belváros utcáin. Útjukon Márton lovag kísérte őket. Visszatérve az Orsolya térre a templom előtt megelevenedett Szent Márton története: katonaélete, jószívű tettei, megkeresztelkedése, püspökké szentelése. Az előadás után Kovács Gergő atyával bevonultak a templomba, ahol közösen énekeltek és imádkoztak. Szent Márton élete példaértékű mindenki számára. Ébressze fel bennünk a jólelkűséget, segítőkészséget, felebaráti szeretetet, hogy Szent Márton-i lelkülettel tudjunk egymás felé fordulni, és szeretetünkkel megajándékozni a másikat!

Kovácsné Varga Tünde tagintézmény-vezető / Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szany

Mészárosné Taródi Erika vezető óvónő / Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Kapuvár

Virágné Bertalan Éva óvodavezető / Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Győr

Bognárné Papp Helén óvodai intézményegység-vezető / II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Csorna

Locsmándi Zsófia igazgatóhelyettes, óvodavezető / Szent Orsolya Római Katolikus, Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

A további fotók ITT megtekinthetőek.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria