Módosították a Katolikus Egyházba belépő anglikánokra vonatkozó előírásokat

Kitekintő – 2019. április 12., péntek | 9:02

Tíz évvel az anglikán keresztényeknek a Katolikus Egyházba való belépését engedélyező és szabályozó „Anglicanorum coetibus” apostoli konstitúció megjelenése után Ferenc pápa április 9-én jóváhagyta azokat a módosításokat, melyek az alapdokumentum kiegészítő rendszabályait érintették.

Az eredeti konstitúció – melyet XVI. Benedek pápa tett közzé 2009. november 4-én – lehetővé tette az anglikán keresztények számára, hogy szabályok rögzítette feltételek mellett egyénileg vagy közösségileg teljes közösségre lépjenek a Katolikus Egyházzal.

Az eredeti konstitúció megállapítja, hogy a Katolikus Egyházzal teljes közösségre lépett anglikán keresztények számára a Hittani Kongregáció állít fel személyi ordinariátusokat. Minden ordinariátus jogi személy, és egyházjogilag egy egyházmegyéhez tartozik. Az ordinariátus tagjai lehetnek világi hívek, klerikusok, megszentelt életet élők, akik eredetileg az anglikán közösséghez tartoztak, illetve azok a személyek, akik a beavatási szentségeket felveszik. Napjainkban három ordinariátus létezik: a Walsinghami Miasszonyunk Személyi Ordinariátus Angliában, a Szent Péter Katedrája Személyi Ordinariátus Washingtonban és a Dél Keresztjéről Nevezett Miasszonyunk Személyi Ordinariátus Ausztráliában.

Az eredeti apostoli konstitúciót a Szentszék által kibocsátott kiegészítő normákkal látták el. Ferenc pápa jóváhagyta ezeket a pontosításokat, melyek az eddig szerzett tapasztalatok nyomán születtek, főként teológiai, kánonjogi és ökumenikus megfontolások jegyében, azzal a céllal, hogy a módosítások mind nagyobb összhangban álljanak az apostoli konstitúcióval. Az ordinariátus feladata, hogy inkardinálja, vagyis felvegye a tagjai közé azokat az anglikánokat, akik teljes közösségre léptek a Katolikus Egyházzal. A mostani módosítás hozzáteszi a hivatkozást „azokra is, akik már egy egyházmegyébe inkardinálódtak a Pastoral Provision elnevezésű (az USA katolikus egyházában kiadott – a szerk.) rendelet jegyében”. Azoknak az „anglikán papoknak, akik az ordinariátushoz akarnak tartozni, előbb meg kell szüntetniük jogilag az eredeti egyházmegyéjükhöz tartozást, vagyis el kell végezni saját exkardinációjukat”.

A kiegészítő normák ötödik pontja olyan személyekre vonatkozik, akiket érvényesen megkereszteltek egy másik keresztény közösségben, a Katolikus Egyházon kívül. Amikor ez a személy kinyilvánítja az akaratát, hogy teljes közösségre szeretne lépni a Katolikus Egyházzal, akkor nyer befogadást és felvételt az ordinariátusba, amikor részesül a bérmálás szentségében és elsőáldozáshoz járul. A tizedik pont az anglikán papokat érinti, akiknek különleges lelkipásztori képzésben kell részesülniük egy szemináriumi program keretében, melyet direkt erre a célra hoztak létre a kormányzói tanács jóváhagyásával. Egy rendelkezés az ordinariátus szeminaristáiról szól, akik szemináriumban vagy teológiai fakultáson folytatják tanulmányaikat, az egyházmegye főpásztora beleegyezésével. Egy másik pontosítás az ordinariátus papjainak misekönyvét érinti, mely megőrzi a katolikus kultuszt és az anglikán liturgia méltó hagyományát is.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; The Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham/Facebook

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria