Az Amoris laetitia-családév megnyitója a temesvári egyházmegyében

Külhoni – 2021. március 31., szerda | 11:35

Március 21-én szentmise keretében nyitotta meg a Szent József oltalmába ajánlott Amoris laetitia-családévet Pál József Csaba temesvári megyéspüspök az arad-belvárosi templomban.

A főpásztor bátorító szavakat intézett a családokhoz, és a názáreti Szent Családot ajánlotta követendő példaként. Szentbeszédében hangsúlyozta, hogy a változás a szívünkben kell hogy megtörténjék, majd az otthonunkban, majd pedig az egész világon. Ezt fontos tudatosítani a családokban, mivel mi együtt, szülők és gyermekek, közösségben alkotjuk az Egyházat, és keresztényként erről tanúságot tudunk tenni.

A jövőtől való félelem az egyik tényező, amely napjainkban tönkreteszi a családokat – fogalmazott a főpásztor. – Valóban, a járvány idején sokan szkeptikusok és félnek, de a család mindig ott van mellettünk, benne mindig megtaláljuk a támogatást és a reményt, amely a nehézségek idején megerősít minket. A főpásztor ugyanakkor arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak együtt a családjukban és elmélkedjenek a Szentírás szavain.

A szentmise végén két házaspár tett tanúságot a családi életről. Egyikük kiemelte: „Nagyon különbözőek vagyunk, de ugyanazokat az értékeket valljuk, mindketten szentek szeretnénk lenni.”

A „szentté válás közösen”, családként, nagyszerű meghatározása a házasság szentségének.

*

Néhány hívő megosztotta az Amoris laetitia-családévet megnyitó szentmisével és Szent Józseffel kapcsolatos gondolatait:

„Ezen a szentmisén egyrészt megértettük, mit jelent valójában az Anyaszentegyház, amely egybegyűjt mindannyiunkat. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy van egy főpásztorunk, Pál József Csaba püspök, aki törődik a rábízott nyájjal, és aki arra buzdított minket, hogy foglalkozzunk gyermekeink családon belüli hitoktatásával. A lelkipásztorok ugyancsak megtesznek mindent a gyermekek hitoktatásáért, de nekünk, szülőknek is segítenünk kell őket ebben a küldetésben.”

„A Szent József-év és a családév meghirdetését nagyon időszerűnek találom, mert a járvány miatt a családtagok talán nem mindig értik meg egymást, és ily módon esélyt kapnak arra, hogy a közös imában még összetartóbbakká váljanak.” 

„Számomra Szent József mindig példakép volt mindazért, amit tett, a szentmise pedig lényeges számunkra, ez életünk középpontja. Örvendünk, hogy ma itt lehettünk, egyben arra kérjük a többi házaspárt, hogy olvassák el ezt a családban megélt szeretet öröméről szóló apostoli buzdítást, és igyekezzünk a gyakorlatban is megvalósítani mindazt, amire Szentatyánk tanít.”

Szöveg: Astrid Schriffert

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria