II. János Pál pápa virágoskertje – május 1.

Kultúra – 2014. május 1., csütörtök | 12:00

A lengyel pápa írásaiból, mondásaiból és a személyéhez kapcsolódó történetekből válogattunk – ezekből nyújtunk át egy virágcsokornyit a szentté avatás alkalmából, április 21-től május 4-ig.

Totus tuus

„Asszony, íme a gyermekeid!” Itt vagyunk nálad, hogy anyai gondjaidra bízzuk önmagunkat, az egyházat, az egész világot. Kérleld meg értünk szeretett Fiadat, hogy bőségesen ajándékozza nekünk a Szentlelket, az igazság Lelkét, az élet forrását. Kérjed számunkra és velünk együtt, mint Pünkösd napján a körülötted lévő első jeruzsálemi közösségben tetted (vö. ApCsel 1,14).

A Szentlélek nyissa meg szívünket az igazságosság és a szeretet számára, ő vezesse az egyes embereket és a nemzeteket kölcsönös megértésre és a béke erős akarására.

Reád bízunk mind embert, kezdve a leggyengébbeken: a még meg nem született magzatokat, a szegénységbe és szenvedésre születetteket, az élet értelmét kereső fiatalokat, a munkanélkülieket, az éhségtől és betegségtől szenvedőket. Reád bízzuk a szétesett családokat, a segítség nélkül maradt, magányos és reménytelen öregeket.

Ó, Anyánk, ki ismered az egyház és a világ szenvedéseit és reményeit, állj gyermekeid mellett az élet mindennapos próbatételeiben, és segíts, hogy közös erőfeszítéseink hatására a sötétség ne borítsa el a világosságot.

Üdvösség Hajnala, rád bízzuk utunkat az új évezredben, hogy vezetéseddel minden ember felfedezze Krisztust, a világ világosságát és egyetlen Üdvözítőjét, aki az Atyával és a Szentlélekkel uralkodik a századok századain át. Ámen.

(Forrás: II. János Pál Pápa: Fölajánló imádság a Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez, Róma 2000. október 8.)

Magyar Kurír