Mai evangélium – 2024. május 30.

Napi Evangélium – 2024. május 30., csütörtök | 0:01

Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mk 10,46–52

Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni:

„Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!

Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!”

Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz.

Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?”

A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.”

Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.”

Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Fotó: Pexels

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria