Seregély István: Útravaló – 2019. január 29.

Nézőpont – 2019. január 29., kedd | 7:00

Seregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve napról napra minden reggel közreadjuk a 2019. januári számba Útravaló címmel írt elmélkedéseit.

Jézus Krisztus nem jött hiába ebbe a világba. Az Atya előtt mondott szava: „Íme, jövök, hogy akaratodat megtegyem”. A Zsidóknak írt levél ma olvasott részlete azzal fejeződik be, hogy Jézus Krisztus életáldozata egyszer s mindenkorra megszentel minket. Ő azért jött, hogy teljesítse az Atya akaratát, ami pedig nem más, mint hogy minden ember üdvözüljön. Mi is ezért imádkozunk, amikor a Miatyánkban naponta kérjük: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”. Ha az áteredő bűn okozta esendőségünkben időnként letérünk is az üdvösségre vezető útról, Isten előtt kilencvenkilenc ártatlannál is értékesebb a bűnbánat, amely révén Jézus Krisztus által bocsánatot kapunk.

(Mk 3,31–35)

Fotó: Pixabay

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2019. januári Adoremusban jelent meg. 

Kapcsolódó fotógaléria