Útravaló – 2020. március 16.

Nézőpont – 2020. március 16., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Jézus pusztai tartózkodásában az Isten Szentlelkével való találkozást fedezhetjük föl. A Lélek vitte őt a pusztába és tölti el erejével (dünamisz), ugyancsak a Lélek szavatolja a tanítása igaz voltát. A Lukács-evangélium logikája szerint Jézus úgy halad Jeruzsálem felé, hogy sosem fordul vissza. Szolgálata ezért csak Názáretben kezdődhet, abban a városban, ahol nevelkedett, és ifjúságát töltötte. Itt tartózkodik, amikor ráébred hivatására, és innen indul, hogy beteljesítse misszióját. Az evangélium a zsidók számára rendeltetett, de befogadásra már csak a pogányok körében talál. Galileai fellépése, a hallgatóság összetétele és a jézusi megszólalás egyaránt a szokott módon zajlik le. Az Urat elutasító hangzavar – amit tettlegesség is követett – még csak szolid prelúdiuma a golgotai kivégzésnek.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria