Útravaló – 2020. november 21.

Nézőpont – 2020. november 21., szombat | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Mária azért lett méltóvá arra, hogy emberi testet adjon a Második Isteni Személynek, mert egész lényét az Isten szolgálatára bocsátotta. Ha mi is teljesen átadjuk magunkat Isten szolgálatára, akkor Jézusnak a mai evangéliumban elhangzott szavai szerint Máriához hasonlóan, akit az Atyaisten leányának (tehát Jézus testvérének), ugyanakkor a Fiúisten anyjának és a Szentlélek mátkájának (jegyesének) is hívunk, mi is minden emberi elképzelést felülmúló személyes kapcsolatba kerülhetünk Jézussal és vele együtt az Atyával és a Szentlélekkel. Nagy öröm és kegyelem, hogy ez az Isten akarata mindnyájunkkal kapcsolatban!

Aki személyes kapcsolatba, sőt közösségbe akar kerülni Jézussal, annak (Jézushoz hasonlóan) az Atya akaratát kell keresnie és teljesítenie. „Ki az én anyám, és kik a rokonaim?” „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám.” Nem azt mondta, hogy olyan, mintha testvérem, nővérem és anyám lenne, hanem annak mondja, és valóban az is! 

Szent Ferenc a hívőkhöz írt levelében írta (mindkét változatban egyformán!): „Jegyesei (!) akkor leszünk, mikor a Szentlélek által a mi Urunk Jézus Krisztussal egyesül a hívő lélek; testvérei akkor, mikor az Atya akaratát teljesítjük, ki a mennyekben van; s anyja (!) akkor, mikor az isteni szeretet s tiszta és őszinte lelkiismeret által szívünkben és testünkben hordozzuk őt, és szent cselekvéssel (…) világra szüljük őt. Aztán elismétli: „Ó mily szent, vigasztaló és gyönyörűséges a tudat, hogy jegyesünk van!”

Ha a Jézussal való személyes kapcsolatunk elsőbbséget élvez minden emberi kapcsolatunk között, és ha mindenek elé és fölé helyezzük a mennyei Atya akaratának teljesítését, akkor mi is olyan kapcsolatba kerülünk Jézussal, mint Jézus az ő édesanyjával, Máriával és mindazokkal, akiknek eledele a mennyei Atya akaratának teljesítése volt a múltban, és lesz az eljövendőben, a világ végezetéig. Ezt a lehetőséget ajánlja föl nekünk Jézus. Éljünk vele!

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria