Útravaló – 2023. január 12.

Nézőpont – 2023. január 12., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Januárban Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.

A keresztény elnevezés a magyar nyelvünkben kicsit félrevezető. A christianoi görög szóból származik, és Krisztus követőire alkalmazták: a keresztény igazából krisztusi, Krisztust követő. A zsidókhoz írt levél ma figyelmeztet: „Krisztus életében részesedtünk; de csak úgy maradhatunk meg őbenne, ha hitünkben kezdettől fogva mindvégig állhatatosan kitartunk.” A keresztény embernek meg kell maradnia Krisztusban, s ezt úgy tudja megtenni, ha kitart a hitben. A Magyar katolikus lexikon így határozza meg a hit fogalmát: „Teológiai értelemben a kinyilatkoztatás tudatos elfogadása; isteni erény, mely által hiszünk Istenben és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, s amit az Egyház nekünk hinni előad, mert Isten maga az igazság.” Ismerjük, megtartjuk Egyházunk tanítását?

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria