A remény jegyében rendezik meg a következő ifjúsági világnapokat

Ferenc pápa – 2023. október 2., hétfő | 10:27

Elmélyíteni a keresztény remény jelentését és örömmel tanúskodni az élő Krisztusról: erre hívja Ferenc pápa a fiatalokat szerte a világon, a reményt jelölve meg a 2023-as és 2024-es ifjúsági világnapok témájául, melyeket helyi egyházi szinten tartanak majd. A világiakért, a családokért és az életért felelős dikasztérium szeptember 26-án közzétette a pápa által választott témákat.

A remény zarándokai – ez a mottója a 2025-ös ünnepnek, és a szentévi felkészülésbe illeszkedően a remény áll az addig hátralévő két ifjúsági világnap középpontjában. A 38. ifjúsági világnap témája a Rómaiaknak írt levélből vett idézet: „A reménységben örvendezzetek” (Róm 12,12), míg a 39. világnap témája Izajás próféta könyvéből való: „Akik az Úrban bíznak, járnak-kelnek, de nem lankadnak el” (vö. Iz 40,31).

Az idei és a jövő évi ifjúsági világnap Krisztus Király ünnepére esik, tehát november 26-ra és november 24-re, amit a részegyházakban tartanak meg. A dikasztérium közleménye idézi az 1965-ben kiadott Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúciót: „Az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongást szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása.” A mostani nehéz időkben tehát az Egyház – mint akkor – szeretné újra fellobbantani a reményt a világban. És ezért bízik különösen a fiatalokban, akik a történelem főszereplői és az „öröm misszionáriusai”.

„Krisztus él. Ő a mi reményünk, és e világ legszebb fiatalsága” – írja Ferenc pápa Christus vivit kezdetű szinódus utáni buzdításában. A világiakért, családokért és az életért felelős dikasztérium hangsúlyozza: most, a következő két ifjúsági világnap témájával a Szentatya arra hívja a fiatalokat, hogy mélyítsék el a keresztény remény jelentését és örömmel tanúskodjanak arról, hogy Krisztus él.

További információk elérhetők a dikasztérium honlapján angol, olasz, francia, spanyol és portugál nyelven.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria