Az egyetemes testvériség új hivatásában – A Fokoláre mozgalom egyetemének tanárait fogadta a pápa

Ferenc pápa – 2019. november 14., csütörtök | 18:45

A Fokoláre mozgalom loppianói Sophia Egyetemi Intézetének százfős akadémiai közösségét fogadta Ferenc pápa november 15-én délelőtt a Konzisztórium teremben.

Latin-amerikai és a Karib-térség országaiból származó tanárok, valamint a Latin-Amerikai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CELAM) mellett működő Szentháromságos antropológia munkacsoport együttműködve alkotják a Sophia Egyetemi Intézet kezdeményező csapatát, mely 12 éve kezdte el munkáját.

Ferenc pápa az intézet kulcsfontosságú jellemzőjeként az egységre törekvés karizmáját jelölte meg, mely a Veritatis gaudium kezdetű apostoli konstitúciójával együtt adja az egyetem akadémiai tervét. Ehhez kapcsolódik a globális nevelési egyezmény előkészítésében és fejlesztésében való részvételük. Beszédében a pápa arra buzdította a tanárokat, hogy három kulcsfogalom, a bölcsesség, a megegyezés és a kilépés jegyében örömmel, fantáziával és eltökélten járják útjukat.

A Sophia egyetemet azért hívják „bölcsességnek”, mert annak célkitűzése a bölcsesség továbbadása és tanulása, hogy az áthasson minden tudományt. A bölcsesség Isten arcának a fénye, mely megvilágítja az ember arcát, titkát, kérdéseit, szenvedéseit és sorsát. Nekünk, keresztényeknek a bölcsesség a megfeszített és feltámadt Jézus, ám az ő fénye megvilágít minden embert, az összes vallást, kultúrát és az ember minden hiteles tevékenységét. Mindnyájan arra hívattunk, hogy járjunk együtt mindenkivel, ne pedig mindenki ellen. Mégis van valaki, akinek az a szokása, hogy keresse, ki ellen tudjon járni – állapította meg a pápa.

A második alapkifejezés a megegyezés, eszerint a teremtés a történelem sarokköve, amire Isten Igéje tanít: megegyezés Isten és az emberek, a nemzedékek közt, megegyezés a népek és kultúrák közt, a tanárok, diákok és szülők közt, megegyezés az emberek, állatok, növények és az élettelen dolgok közt. Minden kapcsolatban van mindennel és arra teremtetett, hogy az Isten, a szentháromságos szeretet élő képmása legyen. Az intézmény célja éppen erre a megegyezésre nevelés, hogy utat nyisson egy új civilizáció jövője számára, mely egyetemes testvériségben öleli át az emberiséget és a mindenséget. Ehhez ma a testvériség hivatása nélkülözhetetlen.

A harmadik kulcsszó a kilépés, ami nélkül nincs találkozás a bölcsességgel, ami nélkül a megegyezést nem terjesztik. Csak ekkor találkozunk a testvérek valóságos arcával, sebeikkel, vágyakozásukkal, kérdéseikkel. Szívvel, értelemmel és kézműves módjára meg kell tanulnunk, hogy a Zsidókhoz írt levél tanítása alapján kimenjünk a táboron kívülre, hogy ott találkozzunk Isten arcával minden testvérünk arcában. Végül Ferenc pápa Szűz Mária, a Bölcsesség Széke és az Egység Anyja közbenjárását kérte az egyetem képviselői számára.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria