Ferenc pápa az örökbe fogadó szülőkhöz: Jézussal együtt kísérjétek a gyermekeket

Ferenc pápa – 2024. március 5., kedd | 12:47

Ferenc pápa március 2-án, szombaton fogadta a Vatikánban a vicenzai Talità kum társulat 120 tagját, akik saját gyermekük elvesztése után gyerekeket fogadtak örökbe. A Szentatya őszinte szeretetre biztatta a szülőket, akik vállalják a jóbi szenvedést, és tudnak Jézus vigaszával erősödni és erősíteni. A pápa beszédét Filippo Ciampanelli prelátus, a vatikáni államtitkárság munkatársa olvasta fel.

A gyermek elvesztése olyan mély fájdalom, amelyen nem segítenek elméleti megfontolások, jámbor vagy érzelgős szavak, amelyek a vigasztaló szándék ellenére talán még sebezhetnek is.

Jézus érzületét, együttérzését öltsük magunkra, aki a testében élte meg a világ szenvedését. A megmagyarázhatatlan fájdalmat elszenvedő kapaszkodjék – akár szótlanul is – az imádság fonalába,

ne akarja megoldani a problémát, és fogadja el a visszatérő, éjjel-nappal feltörő kérdéseket: „Miért, Uram?” – hangzottak el a pápa szavai.

A Szentatya beszédében felidézte Márk evangéliumából Jairus leánya meggyógyításának történetét (vö. Mk 5,22–43). A kislányát elvesztő zsinagógai elöljáró nem zárkózik fájdalmába, Jézushoz siet, és otthonába hívja. Az Úr pedig félbeszakítva ügyét, elindul vele. Az sem tántorítja el, hogy útközben a kislány halálhírét hozzák. Pedig megállhatott volna, karját kitárva, mondván: „Most már nincs mit tenni.” Ehelyett így biztatja az apát: „Ne félj, csak higgy!”, és továbbmegy vele a kislányhoz.

Jézus megfogva a kislány kezét felemeli, és életre kelti őt.

Ferenc pápa hangsúlyozta: Isten válasza a szenvedésünkre nem egy elméleti beszéd, hanem az, hogy

azonnal útnak indul, velünk jár, mellettünk van. Hagyja, hogy őt is átjárja a fájdalom. Velünk együtt cipeli a szenvedés súlyos terhét.

Az Úr most is – mint Jairus leánya esetében – el akar jönni szívünk és lakásunk otthonaiba, közel akar lenni hozzánk, meg akarja érinteni gyötrelmeinket, hogy megfogva a kezünket felsegítsen abból.

Milyen vigasztaló arra gondolni, hogy Jézus egy nap majd éppúgy megfogja a ti kislányotok és kisfiatok kezét, és akkor majd viszontláthatjátok őket, jelenlétének új fényében – hangsúlyozta a pápa. – A feltámadás szemeivel látjátok majd a keresztet, mint Mária és az apostolok.

A húsvét hajnali reményt akarja az Úr elvetni a szívetekben.

Fogadjátok be, és hagyjátok, hogy erősödjék, akár könnyeitek közepette is, de közben mindig érezzétek, hogy Isten átkarol benneteket és az Egyház is közel van hozzátok – zárta beszédét Ferenc pápa, amelyet a vicenzai Talità kum társulat tagjaihoz, a gyermeket örökbe fogadó szülőkhöz intézett.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria