Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor: A Szűzanyára bízzuk a béke ügyét Dél-Szudánban!

Ferenc pápa – 2023. február 5., vasárnap | 18:15

Február 5-én Dél-Szudánban tett ökumenikus látogatásának utolsó programjaként a Szentatya elimádkozta az Úrangyala imádságot a délelőtti mise végén. Látogatásán végig mellette volt Justin Welby canterburyi érsek és a skót egyház közgyűlésének elnöke, Iain Greenshields is. Beszédében megköszönte a szívélyes vendéglátást, majd a remény és béke ajándékát kérte az egész ország számára.

Ferenc pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Köszönöm, kedves Stephen testvér, ezeket a szavakat. Köszöntöm a köztársasági elnök urat, valamint a jelen lévő világi és egyházi hatóságokat. Immár végére értem ennek a nálatok tett zarándoklatnak, és szeretném kifejezni hálámat a fogadtatásért, amelyet kaptam, és mindazért a munkáért, amelyet e látogatás előkészítése érdekében végeztetek, amely egy hármasban végzett testvéri látogatás volt.

Hálás vagyok mindannyiatoknak, testvéreim és nővéreim, akik nagy számban gyűltetek itt egybe különböző helyekről, sokan rengeteg órát, ha nem napokat utaztak! Az irántam tanúsított szereteten túl szeretnék köszönetet mondani hitetekért, türelmetekért, mindazért a jóért, amit tesztek, és mindazért az erőfeszítésért, amelyet Istennek ajánlotok fel, csüggedés nélkül, eltökélten haladva előre. Dél-Szudánban egy bátor egyház létezik, mely rokonítható a szudáni egyházhoz, ahogy az érsek emlékeztetett bennünket, aki megemlítette Szent Bakhita Jozefina alakját, aki nagyszerű asszony volt: Isten kegyelmével reménységgé változtatta az elszenvedett fájdalmakat. „A reményt, amely az övé lett, s amely őt »megváltotta«, nem tudta megtartani önmagának; sokakhoz, mindenkihez el akarta juttatni” – írta XVI. Benedek (Spe salvi enciklika, 3). A remény az a szó, amelyet mindannyiatoknak szeretnék itt hagyni, mint ajándékot, amelyet meg kell osztani, mint magot, amelynek gyümölcsöt kell hoznia. Ahogy Szent Jozefina alakja emlékeztet bennünket, a remény, különösen itt, a nőkhöz kapcsolódik, és szeretnék köszönetet mondani az országban élő összes nőnek, és szeretném megáldani őket.

A reményhez egy másik szót is szeretnék társítani, ezeknek a napoknak a szavát: béke. Testvéreimmel, Justinnal és Iainnel – akiknek szívből mondok köszönetet – eljöttünk ide, és továbbra is kísérni fogjuk lépteiteket, mindhárman együtt, és mindent megteszünk, hogy lépteitek a béke lépései, a béke felé vezető lépések legyenek. Szeretném egy másik nőre bízni a népnek ezt a hármunkkal együtt járt útját, a kiengesztelődés és a béke útját. Ő a mi gyengéd és jóságos anyánk, Mária, a béke királynője. Gondoskodó és csendes jelenlétével kísért bennünket. Rá, akihez most imádkozunk, őrá bízzuk a béke ügyét Dél-Szudánban és az egész afrikai földrészen. A Szűzanyára bízzuk a világ békéjét is, különösen a sok, háborúban álló országot, mint amilyen a meggyötört Ukrajna.

Kedves testvéreim és nővéreim, most visszautazunk mindhárman, mindenki a maga helyére, még inkább a szívünkben hordozva benneteket. Ismétlem: a szívünkben vagytok, a világ összes keresztényének szívében vagytok! Sose veszítsétek el a reményt! És ne veszítsék el a béketeremtés lehetőségeit sem! Remény és béke lakozzon bennetek, remény és béke lakozzon Dél-Szudánban!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria