Ferenc pápa a ciprusi szent szinódushoz: A gyakorlati együttműködés erősíti a közösséget

Ferenc pápa – 2021. december 3., péntek | 19:14

A pápa december 3-án, pénteken reggel fél 9-kor találkozott II. Krizosztomosz ciprusi érsekkel, majd beszédet intézett az Ortodox Egyház szent szinódusához Nicosia ortodox katedrálisában. Az egységről, az összefogásról, a múltbeli sérelmek meghaladásának fontosságáról beszélt. A ciprusi érsek fájdalommal szólt a török megszállás okozta sebekről, és a pápa segítségét kérte.

Nicosiában, apostoli látogatása második napján Ferenc pápa reggel udvariassági látogatást tett a ciprusi ortodox érsekségen II. Krizosztomosznál, majd a székesegyházban találkozott a szent szinódus tagjaival. A sziget autokefál egyházának nyolcvanesztendős vezetője 2006 óta tölti be ezt a tisztséget.

A magánmegbeszélést követően a pápa üzenetet írt a vendégkönyvbe: „Zarándokként Cipruson, a történelem és a hit gyöngyszemén, fohászkodom Istenhez alázatért és bátorságért, hogy együtt haladjunk a teljes egység felé, és az apostolok példája nyomán ajándékozzuk meg a világot a vigasz üzenetével és a remény élő tanúságtételével.” Köszönetet mondott Krizosztomosz érseknek, amiért hangsúlyozta a párbeszéd fontosságát: „Együtt kell haladnunk a párbeszéd útján, mely fárasztó, türelmes és biztos út, a bátorság útja. Parrézia és türelem.”

Ezt követően a ciprusi ortodox székesegyházban találkozott a szent szinódus tagjaival. Előbb az ortodox érsek köszöntötte a pápát, aki elmondta beszédét, majd megajándékozták egymást.

Közös apostoli eredetünkre hivatkozva a pápa a testvériség erősítését szorgalmazta a teljes egység elérése érdekében. „Barnabás nevének jelentése »a vigasz fia«. Legyünk mi is vigasz a világnak, keressük a jót és a testvéri szeretetet! Vigyük el az evangéliumot az emberekhez, válasszuk a személyes találkozást, induljunk ki a másik valós igényeiből” – fogalmazott Ferenc pápa. Majd rámutatott: éppen ezért szeretné a Katolikus Egyház felfedezni a szinodális dimenziót, amiben az ortodox testvérek tapasztalata segíthet. Köszönetet mondott testvéri együttműködésükért is a katolikus–ortodox teológiai vegyesbizottságban.

Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy katolikusok és ortodoxok közeledjenek egymáshoz, találkozzanak minél többször, hiszen így sok előítéletet tudunk felszámolni. „Mondjunk le sok földi kiváltságunkról az egység érdekében. Ne kössön gúzsba minket a félelem, nyíljunk meg és tegyünk merész gesztusokat. Ne az összeférhetetlen különbségekre koncentráljunk. Ne engedjük, hogy az egyes hagyományok elnyomják a nagybetűs Hagyományt. Fogjunk össze például a szeretetszolgálatban, a nevelésben, az emberi méltóság előmozdításában, és akkor észrevesszük, hogy szeretetközösségünk magától érlelődik Isten dicsőségére. Ne üljünk fel a hamis híreknek, ne tápláljuk magunkban a régi ellentéteket! Türelemmel, kitartóan ápoljuk apostoli közösségünket! Bízzunk a mi Anyaszentegyházunkban, amelynek gyermekei vagyunk! – buzdított végül a pápa, utalva II. Krizosztomosz érsek korábbi szavaira.

A ciprusi ortodox főpásztor emlékeztetett Európa keresztény gyökereire, spirituális forrásaira, melyek éppen erről a szigetről erednek. Joggal nevezik Ciprust a kereszténység kapujának a népek felé. Sajnos azonban 1974 óta fájdalmas történelmi fordulat sebeit hordozzák. Törökország lerohanta és fegyveresen megszállta Ciprus 38 százalékát. A terület lakóit elhurcolták, az Úr kegyhelyeit felgyújtották. II. Krizosztomosz szólt az eltervezett etnikai tisztogatásról, a 200 ezer keresztény lakos durva kitoloncolásáról, akik helyébe a távoli Anatóliából telepítettek be törököket, tönkretéve így az őshonos klasszikus görög kultúrát. Elkobozták a bizánci templomokat, kegyetlen barbársággal elvették a papok javait. Megváltoztatták az összes helységnevet, hogy eltöröljenek minden nyomot a görögök és a keresztények után. Ebben a nemzeti és egyházi kálváriában élnek már 47 esztendeje.

A ciprusi érsek Ferenc pápa tevékeny támogatását kérte, ahogy korábban XVI. Benedekét is. Az emeritus pápa akkor közvetített a német kormány felé, és ennek köszönhetően a ciprusi bizánci kultúra ötszáz töredékét sikerült visszahozniuk a szigetre, amelyeket korábban török régészek Münchenbe vittek.

II. Krizosztomosz megerősítette, hogy az Ortodox Egyház kiváló kapcsolatokat ápol minden egyházzal, keresi a párbeszédet mindenkivel. Üdvözölte az Ökumenikus Patriarkátus és a Római Katolikus Egyház kapcsolatát. Néhány évvel ezelőtt a közel-keleti muszlimok felé is nyitottak, de a szélsőséges feszültségek erősödésével megszakadt a párbeszéd, kivéve Szíriával. „Mi azonban szilárdan hiszünk a köztünk lévő ellentétek békés megoldásában, legyenek azok világi vagy vallási természetűek. A helyes út csak a valóban őszinte párbeszéden keresztül vezet” – hangsúlyozta a ciprusi görög ortodox elöljáró.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria